Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (Dissemination and Exploitation of Results-DEOR), Erasmus+ Programının temel hedeflerinden biridir.  DEOR ile Erasmus+ Programı kapsamındaki projelerin; çıktılarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, ilgili oldukları sektörlerde politikaya dönüştürülebilmesine katkı sunulması hedeflenmektedir. Bu bakımdan DEOR, proje çıktılarının gündelik hayatta işe yarar hale getirilmesi, proje çıktılarının ekonomik ve sosyal değere dönüştürülüp hayata değer katmak üzere sistemlere ve politikalara entegre edilmesi ve uygulanabilmesi açısından önemlidir.

2016 yılından bu yana Başkanlığımız farklı sektör ve temalarla Erasmus+ Programı çerçevesinde ülkemizde uygulanmış veya uygulanmakta olan projelerin çıktılarının karar alıcılarla paylaşılarak yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla DEOR etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Sektörlerinde karar alıcı ve politika üretme konumundaki kişilerle proje sahiplerinin bir araya getirilmesini amaçlayan etkinliklerde Bakanlıklarımızdan, Yükseköğretim kurumlarımızdan  temsilciler ve bazı sosyal ortaklar ile Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık proje temsilcileri biraraya gelmektedir.

Buradan hareketle, Erasmus+ Stratejik Ortaklık proje sahibi kurum ve kuruluşlarımızı, proje çıktılarının hayata geçmesini sağlamak üzere yereldeki karar alıcıları çıktılardan haberdar etmelerini teşvik ediyoruz. Bunun yanı sıra proje çıktılarının uygulamaya dönüşmesi ve politika metinlerinde girdi olarak kullanılması amacı ile yereldeki karar alıcılarla paylaşılarak çıktıların kullanılabileceği alanlar, sektörler… hakkında karar alıcılara bilgi verilmesini yaygınlaştırma çalışmaları açısından önemsiyoruz.