Merkez Birimleri

Türkiye Ulusal Ajansı’nın yürütmekte olduğu programlar hakkında genel bilgi edinmek için:

www.ua.gov.tr

bilgi@ua.gov.tr

SANTRAL:  0312- 409 60 00

BİRİM

TELEFON

Başkanlık   

0312-4096062

Program İzleme Koordinatörlüğü

0312-4096071

Genel Koordinatörlük 1

0312-4096100

Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü

0312-4096256

Okul Eğitimi Koordinatörlüğü

0312-4096101

Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü

0312-4096258

Genel Koordinatörlük 2

0312-4096131

Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü

0312-4096260

Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü

0312-4096058

Yükseköğretim Koordinatörlüğü

0312-4096257

Destek Birimleri Genel Koordinatörlüğü

0312-4096038

Bilişim Koordinatörlüğü

0312-4096015

Bütçe ve Finansman Koordinatörlüğü

0312-4096182

İletişim Koordinatörlüğü

0312-4096136

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğü

0312-4096247

Satınalma Koordinatörlüğü

0312-4096232