Haberler

Online Eğitim Platformları Bulunan Stratejik Ortaklık Projelerinden Örnekler

Online Eğitim Platformları bulunan ve bunlara ücretsiz, açık erişim olanağı sağlayan bazı Erasmus+ Stratejik Ortaklık projelerine ilişkin bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır.

OKUL EĞİTİMİ

1. Proje Sahibi Kurum: Mehmet Çelikel Lisesi, Zonguldak

Proje Adı: Herkül’ün 12 Görevini Arıyoruz.

Fikri Çıktı: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimle bütünleşmesini hedefleyen projenin mobil oyun, interaktif çizgi roman, e-ders, e-kitap gibi bir çok fikri çıktısı bulunmaktadır. Projenin detaylarının da bulunabileceği tüm eğitim kaynakları için adres http://laboursofhercules.com/tr/proje-ciktilari

2. Proje Sahibi Kurum: Özel Ümraniye Madenler İrfan İlkokulu, İstanbul.

Proje Adı: Erken Çocuklukta Öğrenmeyi Öğrenme Becerilerini Geliştirme

Fikri Çıktı: Erken okul terkiyle mücadele etmeyi, erken çocukluk döneminde eğitimin kalitesinin artırılmasını ve “öğrenmeyi öğrenme” konseptinin geliştirilmesini hedefleyen projede yer alan çıktılara ve açık eğitim kaynağı “Online Moodle Platformu” na erişim adresi http://www.el2le.eu/moodle/

YETİŞKİN EĞİTİMİ

1. Proje Sahibi Kurum: Sincan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Ankara

Proje Adı: Dijital Yaşam ve Yetişkin Eğitiminde E-Öğrenme

Fikri Çıktı: İnternet teknolojilerinin daha bilinçli kullanılmasını ve bilgisayar kullanma becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen projenin uzaktan eğitim kursları ve modüllerine erişim adresi http://ictproject.org/

2. Proje Sahibi Kurum: Gümrük ve Tiaret Bakanlığı-Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Ankara

Proje Adı: Tüketici Akademisi

Fikri Çıktı: Tüketicilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve tüketicilere ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak amacıyla hazırlanan projede yer alan interaktif internet sayfasının adresi http://www.tuketiciakademisi.gov.tr/

YÜKSEKÖĞRETİM

1. Proje Sahibi Kurum: Gazi Üniversitesi

Proje Adı: Kanıta Dayalı Diş Hekimliği Alanında Lisans Programı ve E-Kurs

Fikri Çıktı: Diş hekimleri arasındaki farklı uygulamaların önlenmesini, gereksiz tedavilerden ve tedavi maliyetlerinden kaçınılmasını ve başarılı tedavi yöntemlerinin seçilmesini hedefleyen kanıta dayalı diş hekimliği kavramını temel alan proje içerisindeki e-kurs ve diğer kaynaklara ilişkin internet adresi https://kanitadayalidishekimligi.wordpress.com/category/evidence-based-dentistry/

MESLEKİ EĞİTİM

1. Proje Sahibi Kurum: Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Nevşehir

Proje Adı: GDO’ya Hayır

Fikri Çıktı: Genellikle aşırı kilolu ve düzensiz beslenen kişilerde ortaya çıkan diyabet hastalığı ile ilgili olarak özellikle toplu yaşam alanlarında yemek hizmeti veren aşçıların diyabet hususunu göz önüne alarak menü hazırlamalarını amaç edinen proje içerisinde yer alan müfredatlara erişim için internet adresi http://www.nogdo.org/

2. Proje Sahibi Kurum: Türkiye Basketbol Federasyonu, İstanbul

Proje Adı: Etkili Hakem Eğitim Sistemi

Fikri Çıktı: Avrupa’da hiçbir ülkede hakem eğitmenlerine yönelik mesleki yeterliklerin belirlenmemiş olması ve hakem eğitmeni olmak için belli bir mesleki eğitim sisteminin bulunmaması ihtiyacına binaen hazırlanan projede basketbol hakemi eğitmenlerinin eğitimi için eğitim modülleri içeren projenin internet sayfası http://www.basketballreferees.org/

3. Proje Sahibi Kurum: Gıda Perakendecileri Derneği, İstanbul

Proje Adı: Perakende Sektöründe Becerilerin Geliştirilmesi

Fikri Çıktı: Perakende sektöründe verilen mesleki eğitimin yetersizliği ve belli standartlarının olmayışı sorununa çözüm üretebilmek adına oluşturulan projenin online mesleki eğitim platformu internet adresi http://e-learnretail.org/

GENÇLİK

1. Proje Sahibi Kurum: Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Proje Adı: Eğitim-İş Uyumsuzluğunu Gidermek

Fikri Çıktı: Eğitimli işsizlik ve eğitim-iş uyumsuzluğu sorunlarına bir çözüm arayışı içerisinde gençlerin istihdam konusunda daha bilinçli ve donanımlı hale getirilerek kendi kariyer planlarını yapabilecek seviyeye ulaşmalarını amaçlayan projede yer alan eğitim modülleri için internet adresi  http://emlt.eu/tr/

Sonuçları bakımından farklı sektörlere katkı sunabileceği değerlendirilen 12 adet KA2 Stratejik Ortaklık projesini içeren "Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması" yayınını incelemek için tıklayınız. 

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu için tıklayınız.

 

19 Aralık 2016 Pazartesi
http://bit.ly/2h2dk8A