Haberler

2017 Yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Proje Başvurusu Yapacak Kurumlar İçin Duyuru

Son başvuru tarihi 2 Şubat 2017 olan 2017 yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Başvuru Formu (KA101) TURNA’da yayınlanmaya başlamıştır.

Söz konusu faaliyet için Proje başvurularının, Erasmus+ Programı amaç ve kurallarına uygun olarak hazırlanması ve başarılı bir şekilde uygulanması bakımından proje sunacak kurumların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir:

Projelerin okulların ihtiyacını yansıtacak şekilde hazırlanması ve Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti, okul eğitimi personelinin mesleki gelişimlerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu alandaki projelerin amacı okul eğitimi personelinin mesleki gelişimini desteklemek, yabancı dil yetkinliğini güçlendirmek, yeterliliklerin daha iyi tanınmasını sağlamak ve kurumların kapasitesini ve uluslararası boyutunu geliştirmektir.

Faaliyet için başvurular kurumsal olarak yapılır, bireysel başvuru yapılamaz. 

Başvuru yapmaya uygun kuruluşlar “okullar” ve “il-ilçe milli eğitim müdürlükleri”dir. 

-   Okullar, aynı başvuru döneminde tek bir okul adına ve tek bir başvuru yapabilirler. 
-   İl-ilçe milli eğitim müdürlükleri en az 2 okuldan oluşan bir konsorsiyum oluşturmak suretiyle konsorsiyum koordinatörü olarak başvuru yapabilirler. 
-   Aynı konsorsiyum yalnızca bir defa başvurabilir. Fakat, bir konsorsiyum koordinatörü aynı dönemde başvuru yapan birden fazla ancak farklı konsorsiyumu koordine edebilir.
-   Tek başına veya konsorsiyum şeklinde yapılan başvurular arasında puanlama açısından herhangi bir öncelik söz konusu olmayacaktır.

Yukarıda belirtildiği şekliyle farklı konularda ve farklı yapılarda olma şartını karşılayarak birden fazla konsorsiyuma koordinatörlük eden il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinin birden fazla projeyi yürütebilme, farklı konsorsiyumları aynı proje döneminde koordine edebilme gibi hususlarda kurumsal kapasiteleri özellikle değerlendirmeye tabi tutulacak olup ayrıca konsorsiyum oluşturma gerekçesinin somut bir şekilde açıklanması ve kurumsal yapı, proje ihtiyacı, amaçlar, beklenen sonuçlar, etki vb. açılardan konsorsiyum üyesi okulların projeye neden katıldıklarının iyi gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Konsorsiyum oluşturma gerekçesinin somut bir şekilde ifade edilememesi, içerik değerlendirmesi sırasında başvurunun ilgili kriterden yeterli puan alamamasına yol açabilir.

Okul olarak kabul edilen kurumların listesi aşağıdadır:
-   Okul Öncesi Eğitim Kurumları
-   İlkokullar
-   Ortaokullar
-   Örgün Genel Ortaöğretim Kurumları
-   Örgün Mesleki Ortaöğretim Kurumları
-   Bilim ve Sanat Merkezleri

Faaliyetin katılımcıları okulların eğitim personelidir (öğretmenler, idareciler). Katılımcıların, proje sahibi okulda bilfiil çalışıyor olmaları gerekmektedir. Başka bir okulda ya da il/ilçe müdürlüğünde görevlendirilmiş personelin, eğitim görevi olmayan okul personelinin, konsorsiyum koordinatörü olsa dahi il/ilçe milli eğitim müdürlüğü çalışanlarının projenin yurt dışı hareketlilik faaliyetlerine katılması Program kurallarına aykırıdır.

Başvuru aşamasında hareketliliğe katılacak personelin isim isim belirtilmesi gerekmemektedir. Ancak, hareketliliklere katılacak kişilerin nasıl seçilecekleri, hangi seçim kriterlerine göre belirlenecekleri belirtilmelidir. Katılımcı sayısının belirlenmesi esnasında göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus da kurumsal kapasitedir. Kurumun toplam personel sayısı ve yapısı, kurumun büyüklüğü, proje yönetme kapasitesi gibi unsurlar ile proje hareketliliklerine katılacak kişilerin sayısı arasında orantı olup olmadığı başvuru değerlendirmesi esnasında özellikle ele alınacaktır. Kurumsal yapı ve proje faaliyetleri açısından tutarlı olmayan ve iyi gerekçelendirilmeyen katılımcı sayıları, içerik değerlendirmesi sırasında başvurunun ilgili kriterden yeterli puan alamamasına yol açabilir. Bu nedenle, katılımcı sayısının gerçekçi ve makul düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.

Kurumların, projelerini kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.

Her bir faaliyet türü için ev sahibi kurumlarla doğrudan iletişim yöntemi tercih edilmelidir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden hükümler içeren sözleşme imzalamamaları gerekmektedir. Projelere ilişkin bilgi desteği ve sorularınız için Başkanlığımıza (bilgi@ua.gov.tr) müracaat edebilirsiniz. 

Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için, Başkanlığımız internet sitesinde İngilizce ve Türkçe versiyonları yer alan 2017 Erasmus+ Program Rehberinin ilgili bölümlerine bakılabilir.

Başvuru öncesi yapılması gerekenler, başvuru aşamasında dikkat edilmesi gerekenler ve başvuru formunun doldurulmasına ilişkin konularda detaylı bilgi için Turna’da yayınlanan 2017 Yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Rehberi’nden yararlanabilirsiniz.

Tüm başvuru sahiplerine başarılar dileriz.

Okul Eğitimi Koordinatörlüğü

 

13 Ocak 2017 Cuma
http://bit.ly/2jr1zWJ