Haberler

2018 Yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Proje Başvurusu Yapacak Kurumlar İçin Duyuru

Son başvuru tarihi 01.02.2018 olan 2018 yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) Başvuru Formu TURNA sisteminde yayınlanmıştır. Başvuru Formu ile birlikte Başkanlığımızca hazırlanan Başvuru Rehberi de Turna’da mevcuttur.

2018 yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinin başarılı bir şekilde hazırlanması ve uygulanması bakımından proje sunacak kurumların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Projelerin;

 • Kurumların ihtiyacını yansıtması
 • Erasmus+ Programı amaç ve kurallarına uygun şekilde hazırlanması,
 • Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.


UYGUN FAALİYETLER

 • Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti, okul eğitimi personelinin mesleki gelişimlerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu alandaki projeler, okul eğitimi personelinin mesleki gelişimini desteklemek, yabancı dil yetkinliğini güçlendirmek, yeterliliklerin daha iyi tanınmasını sağlamak ve kurumların kapasitesini ve uluslararası boyutunu geliştirmek için yapılan hareketlilik faaliyetlerini kapsamaktadır.

ORTAKLIK KOMPOZİSYONU

 • Faaliyet için başvurular kurumsal olarak yapılır, bireysel başvuru yapılamaz.
 • Başvuru yapmaya uygun kuruluşlar okullar ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleridir.
  • “Okul” tanımlamasına giren ve “okul” olarak kabul edilen kurumların listesi aşağıdadır:
   • Okul Öncesi Eğitim Kurumları
   • İlkokullar
   • Ortaokullar
   • Örgün Genel Ortaöğretim Kurumları
   • Örgün Mesleki Ortaöğretim Kurumları
   • Bilim ve Sanat Merkezleri
 • Okullar, aynı başvuru döneminde tek bir okul adına ve tek bir başvuru yapabilirler.
 • İl-ilçe milli eğitim müdürlükleri; kendilerinin dışında en az 2 okuldan oluşan bir konsorsiyum oluşturmak suretiyle konsorsiyum koordinatörü olarak başvuru yapabilirler.
 • Aynı konsorsiyum yalnızca bir defa başvurabilir. Fakat, bir konsorsiyum koordinatörü aynı dönemde başvuru yapan birden fazla ancak farklı okullarla kurulmuş olan farklı konsorsiyumu koordine edebilir.
 • Tek başına veya konsorsiyum şeklinde yapılan başvurular arasında puanlama açısından herhangi bir öncelik söz konusu olmayacaktır.
 • Yukarıda belirtildiği şekilde farklı konularda ve farklı yapılarda olma şartını karşılayarak birden fazla konsorsiyuma koordinatörlük eden il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinin; birden fazla projeyi yürütebilme, farklı konsorsiyumları aynı proje döneminde koordine edebilme gibi hususlarda özellikle kurumsal kapasiteleri değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Konsorsiyum oluşturma gerekçesinin somut bir şekilde açıklanması ve kurumsal yapı, proje ihtiyacı, amaçlar, beklenen sonuçlar, etki vb. açılardan konsorsiyum üyesi okulların projeye neden katıldıklarının iyi gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Konsorsiyum oluşturma gerekçesinin somut bir şekilde ifade edilememesi, içerik değerlendirmesi sırasında başvurunun ilgili kriterden yeterli puan alamamasına neden olabilmektedir.


UYGUN KATILIMCILAR

 • Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketlilikleri projelerinin katılımcıları okulların eğitim personelidir (öğretmenler, idareciler).
 • Katılımcıların, proje sahibi okulda bilfiil çalışıyor olmaları gerekmektedir. Başka bir okulda ya da il/ilçe müdürlüğünde görevlendirilmiş personelin, eğitim görevi olmayan okul personelinin, konsorsiyum koordinatörü olsa dahi il/ilçe milli eğitim müdürlüğü çalışanlarının projenin yurt dışı eğitim faaliyetlerine katılması program kurallarına aykırıdır.
 • Başvuru aşamasında hareketliliğe katılacak personelin ismen belirtilmesi gerekmemektedir. Ancak, hareketliliklere katılacak kişilerin hangi seçim kriterlerine göre belirlenecekleri ve uygun olan katılımcıların nasıl seçilecekleri belirtilmelidir.
 • Katılımcı sayısının belirlenmesi esnasında göz önünde bulundurulması gereken önemli bir diğer husus kurumsal kapasitedir. Kurumun toplam personel sayısı ve yapısı, kurumun büyüklüğü, proje yönetme kapasitesi gibi unsurlar ile proje hareketliliklerine katılacak kişilerin sayısı arasında orantı olup olmadığı başvurunun değerlendirilmesi esnasında özellikle ele alınacaktır. Kurumsal yapı ve proje faaliyetleri açısından tutarlı olmayan ve iyi gerekçelendirilmeyen katılımcı sayıları, içerik değerlendirmesi sırasında başvurunun ilgili kriterden yeterli puan alamamasına yol açabilir. Bu nedenle, katılımcı sayısının gerçekçi ve makul düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.
 • Kurs ücreti "birim maliyet" usulüne göre, kişi başı ödenmekte olup hareketlilik projesine katılacak olan personelin yurt dışında katılacağı kurs ücretini kapsar. Günlük kişi başına en fazla 70 Avro'ya kadar ve en fazla 10 güne kadar (toplamda kişi başına en fazla 700 Avro) hibe talep edilebilmektedir. Aynı kişinin 10 günden fazla kurs ücreti desteklenmemektedir. Katılımcıları belirlerken bu kısıtlama göz önünde bulundurulmalıdır.


BAŞVURUYA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

 • Ev sahibi kurumların PIC numaraları kurumun yetkili kişisinin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
 • Kurumların, projelerini kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.
 • Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden hükümler içeren sözleşme imzalamamaları gerekmektedir.

Hazırlık, başvuru, uygulama gibi tüm süreçlere ilişkin bilgi desteği ve her türlü sorular için Başkanlığımıza bilgi@ua.gov.tr adresi aracılığıyla müracaat edilebilir. Proje hazırlığı aşamasında olan kurumlara yönelik olarak düzenlenmekte olan proje destek toplantıları için Başkanlığımız internet sayfasından başvuru yapılabilmektedir.

Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için, Başkanlığımız internet sitesinde yer alan 2018 Erasmus+ Program Rehberinin ilgili bölümleri ve TURNA Sisteminde Başvuru Formu ile birlikte yayınlanan 2018 Yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Rehberi incelenebilir.

Tüm başvuru sahiplerine başarılar dileriz.

Okul Eğitimi Koordinatörlüğü

10 Ocak 2018 Çarşamba
http://bit.ly/2CWYOJZ