Haberler

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddesi Uyarınca Sürekli İşçi Kadrolarına Geçme Talebinde Bulunan Alt İşveren Personeli ile ilgili Duyuru

Başkanlığımıza, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ile  375 Sayılı KHK’ya eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına geçme talebinde bulunan alt işveren personeli ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda oluşturulan listeler aşağıdaki bağlantılara tıklanmak suretiyle görülebilir. İlgili personele ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruları kabul edilmeyenler (sınava girme hakkı elde edemeyenler) 26 Şubat 2018 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

BAŞVURULARI KABUL EDİLEN (SINAVA GİRME HAKKI ELDE EDEN) ALT İŞVEREN PERSONELİ

BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYEN (SINAVA GİRME HAKKI ELDE EDEMEYEN) ALT İŞVEREN PERSONELİ

21 Şubat 2018 Çarşamba
http://bit.ly/2GyrWEG