İhale Detayı

İhale Adı:AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) AKREDITASYON EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI HİZMET ALIMI İHALESİ

İhale referans numarası:2017/342537

İhale İlan Tarihi:12 Temmuz 2017

İhale son Başvuru Tarihi:31 Temmuz 2017 - 14:30

İhalenin Statüsü:Kapalı

İhalenin Türü:Hizmet

İhalenin Usulü:Açık İhale

Faaliyet Alanı:Toplantı ve Organizasyon Hizmetleri

Ülke Adı:TR-Türkiye

Açıklama:Zeyilname düzenlenmiştir.

İlgili Belge(ler):