İhale Detayı

İhale Adı:Muhtelif Donanım Mal Alımı (Teknik Şartnamede değişiklik yapıldığından teklif verme tarihi 20/04/2018 tarihine kadar uzatılmıştır)

İhale referans numarası:03-04-18

İhale İlan Tarihi:02 Nisan 2018

İhale son Başvuru Tarihi:20 Nisan 2018 - 18:00

İhalenin Statüsü:Kapalı

İhalenin Türü:Mal Alımı

İhalenin Usulü:Doğrudan Alım

Faaliyet Alanı:Diğer Hizmetler

Ülke Adı:TR-Türkiye

Açıklama:

İlgili Belge(ler):