İhale Detayı

İhale Adı:EURODESK EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HİZMET ALIMI İHALESİ - II (Zeyilname Düzenlenmiştir-14/09/2018)

İhale referans numarası:2018/438884

İhale İlan Tarihi:10 Eylül 2018

İhale son Başvuru Tarihi:25 Eylül 2018 - 14:30

İhalenin Statüsü:Kapalı

İhalenin Türü:Hizmet

İhalenin Usulü:Açık İhale

Faaliyet Alanı:Toplantı ve Organizasyon Hizmetleri

Ülke Adı:TR-Türkiye

Açıklama:ZEYİLNAME DÜZENLENMİŞTİR.

İlgili Belge(ler):