İnsan Kaynakları Yapımız

Birimler Bazında Personel Dağılımı


BİRİM PERSONEL SAYISI
Başkanlık
2
     Denetçiler 2
     Hukuk İşleri Koordinatörlüğü
4
     Program İzleme Koordinatörlüğü 7
Toplam 15
Genel Koordinatörlük 1 1
     Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü 18
     Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 
16
     Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü 6
Toplam 41
Genel Koordinatörlük 2
3
     Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü 11
     Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü 10
     Yükseköğretim Koordinatörlüğü 11
Toplam 35
Destek Birimleri Genel Koordinatörlüğü
3
     İletişim Koordinatörlüğü 7
     İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğü
10
     Bilişim Koordinatörlüğü 8
     Bütçe ve Finansman Koordinatörlüğü
12
     Satınalma Koordinatörlüğü 7
Toplam 47
GENEL TOPLAM  138


Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı


CİNSİYET PERSONEL SAYISI
ORANI (%)
Kadın 73 52,9
Erkek 65 47,1

138 100%


Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı


ÖĞRENİM DURUMU PERSONEL SAYISI
ORANI (%)
Doktora 7 5,07
Yüksek Lisans 37 26,81
Lisans
85 61,59
Ön Lisans 4 2,90
Lise 5 3,62
TOPLAM 138 100%