Avrupa Dil Ödülü 

Avrupa Dil Ödülü, 1999 yılından beri Avrupa'da yeni, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme uygulamalarına verilen bir ödüldür.

Avrupa Dil Ödülü LogosuAmacı, dil eğitim ve öğretimi alanındaki en yeni uygulamaları, yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri teşvik etmek ve Avrupa genelinde yaygınlaştırmaktır.

Öğrencilerin yaş aralıkları ve ilgili kuruluşların türleri ve kategorileri ne olursa olsun, her türlü dil öğretimi ve öğrenimi girişimi kabul edilmektedir. Başvurular, başkanlığımız üzerinden yapılmaktadır

Bazı projelerin yeni teknolojileri kullanması bu projelere önemli ayrıcalık kazandırmamaktadır. Önemli olan bir projenin veya uygulamanın mevcut imkânlardan en iyi şekilde yararlanıyor olmasıdır.

2013 Başvuru Dönemi Avrupa Dil Ödülü Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.