2009 Avrupa Dil Ödülü

Yeni ve Yaratıcı Dil Öğretim ve Öğrenim Uygulamaları İçin Avrupa Dil Ödülü (ADÖ)

1999 yılından bu yana Avrupa'da yeni, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme uygulamalarına verilen Avrupa Dil Ödülü'nün amacı, dil eğitim ve öğretimi alanındaki en yeni ve uygulamada performansı en yüksek yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri teşvik etmek ve Avrupa genelinde yaygınlaştırmaktır. Dil eğitimi ve öğretimi ile ilgilenen her kategori ve türdeki kurum ve kuruluş ADÖ'ne başvurabilir. Ülkemizde ADÖ etkinliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Dil Ödülü etkinliğinin iki amacından biri, dil eğitimi ve öğretimi süreçlerine ilişkin yeni ve yaratıcı uygulamaları teşvik etmek; diğeri ise, öğretmenleri ve öğrencileri bu uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve yenilikleri kendi düşünce ve öğretim tekniklerine uyarlamalarını ve uygulamalarını sağlamaya yönelik gerekli çalışmaları yapmaktır.

Avrupa Dil Ödülü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına katılan ülkelerde ulusal düzeyde yılda bir kez verilmektedir. Öğrencilerin yaş aralıkları ve ilgili kuruluşların türleri ve kategorileri ne olursa olsun, her türlü dil öğretimi ve öğrenimi girişimi kabul edilmektedir. Bazı projelerin yeni teknolojileri kullanması bu projelere önemli ayrıcalık kazandırmamaktadır. Önemli olan bir projenin veya uygulamanın mevcut imkanlardan en iyi şekilde yararlanıyor olmasıdır.

Avrupa Dil Ödülü, Avrupa Komisyonu tarafından koordine edilmekte olup, Avrupa Birliği'ne Üye ülkeler, EFTA ülkeleri (İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) ve Aday Ülke olarak Türkiye'de ülke merkezli olarak yürütülmektedir. Hangi uygulamalara Dil Ödülü verileceğine Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürileri karar verir. Jüriler kararlarını, bir kısmı Avrupa düzeyinde mutabakata varılan ve tüm katılımcı ülkelerde uygulanan bazı kriterlere uygun olarak verirler. Diğer kriterler ise ulusal düzeyde belirlenir ve ilgili ülkeye özgüdür. Ulusal Jürinin verdiği karar Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı kararıyla kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Hedef Kitle

Avrupa Dil Ödülüne dil eğitimi ve öğretimi alanında hizmet veren resmi ve yarı-resmi kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk hükümlerine tabi kurum, kuruluş ve işletmeler başvurabilir.

Başvuru Takvimi

Avrupa Dil Ödülü için son başvuru tarihi 17 Nisan 2009'dur. Başvurular, doğru ve tam olarak doldurulmuş, imzalanmış, tüm sayfaları paraflanmış ve doğruluk beyanı eklenmiş olarak aşağıdaki adrese gönderilmelidir. Başvurular 1(bir) aslı ve 2 (iki) sureti olmak üzere üç nüsha olarak sunulmalıdır. Tekliflerin uygunluğu değerlendirilirken sadece basılı nüsha dikkate alınacaktır. Kurallara uygun olarak yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru İşlemi ve Başvuruların Sonuçlandırılması

Son başvuru tarihinde proje sunan tüm kurum/kuruluşlara Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca bir alındı bildirim belgesi gönderilir. Sunulan tüm proje başvuruları Merkez uzmanları tarafından biçimsel açıdan ön incelemeye tabi tutulur. Biçimsel koşulları karşılayan tüm tekliflerin değerlendirme işlemi Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürisi tarafından gerçekleştirilir. Başarılı bulunan kurumlara projeleriyle ilgili yerinde izleme ve değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirilebilir. Değerlendirme aşamalarından birini oluşturan bu ziyaretlerden sonra ödüle layık görülen projeler seçilir. Ulusal Jürinin verdiği karar Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Yönlendirme ve İzleme Komitesi tarafından onaylanır ve yürürlüğe girer.

Ödül

Avrupa Dil Ödülü'ne layık görülen uygulamalara/projelere maddi ödül verilmemektedir. Başarılı proje sahibi kuruluşlara AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek bir plaket ile AB Komisyonun'un Eğitimden sorumlu Komisyon Üyesi ile Merkez Başkanlığından sorumlu Bakan tarafından imzalanmış bir belge verilecektir. Bu ödülü alan kurumlar Avrupa Dil Ödülü logosunu kullanabileceklerdir. Bu ödül, kurum ve kuruluşlara Avrupa boyutunda prestij sağlamaktadır.

Adres ve İletişim

Başvuruların Gönderileceği Adres
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Koordinatörlüğü
Hüseyin Rahmi Sokak No. 2
06680 / Çankaya / ANKARA


İbrahim ERBİR
E-posta: ibrahim.erbir@leonardo.gov.tr
Tel: (312) 409 60 72


Abdullah ŞAHİN
E-posta: abdullah.sahin@ua.gov.tr
Tel: (312) 409 60 73


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Faks : (312) 409 60 98

İlgili Linkler ve Dökümanlar

Avrupa Dil Ödülü 2009 Başvuru formu

Avrupa Dil Ödülü 2009 Teklif Çağrısı

Dil Etiketi Ödülü İyi Proje Uygulama Örnekleri

AB 2008-2009 Dil Ödülü Öncelikleri