Türkiye için 2008 - 2009 Avrupa Dil Ödülü Öncelikleri

Avrupa Dil Ödülü verilecek etkinlik alanları ile ilgili 2008 yılı ulusal öncelikleri şunlardır

1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
2. İkinci Yabancı Dil Öğretimi
3. Dil Öğretmenlerine Yönelik Hizmet-Öncesi ve Hizmet-İçi Eğitim
4. Özel Öğrenim Gereksinimleri Olan Dezavantajlı Hedef Kitlelere Yönelik Dil Öğretimi
5. İçerik ve Meslek Bağlantılı Dil Öğretimi
6. Kültürlerarası Diyalog
7. İşdünyasına Yönelik Dil Öğretimi/Mesleki Dil Öğretimi

Ayrıca Dil öğretim etkinliğinin
1. Ayrıntılı hazırlanması
2. Öğretme-öğrenme yöntemleri, teknikleri gibi konularda katkı sağlaması
3. Dil çalışmaları alanındaki nicel ve nitel araştırma bulgularına yer vermesi
4. Öğrenenlerde motivasyon sağlaması
5. Yaratıcı ve özgün olması
6. Diğer uygulamalara örnek oluşturması
7. Avrupa boyutuna sahip olması (diğer ülkelerdeki eğitim kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği, daha fazla sayıda Avrupa dilinin öğretilmesi vb.)
8. Avrupa Dil Politikası ile tutarlı olması (çok dillilik)
9. Kültürlerararsı İletişime Katkı Sağlaması
10. İş Dünyasındaki Kullanıcılara Katkı Sağlaması beklenmektedir

Başvurular Türkçe'nin yanısıra Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına katılan ülkelerin resmi dillerinden birinde yapılabilir.