Erasmus+ Programı Tüm Haberleri

2014 Yılı Teklif Çağrısı Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenme Hareketliliği – Yedek Projeleri Hakkında Duyuru

2014 yılı Teklif Çağrısı döneminde Mesleki Eğitim Hareketlilik proje başvurularının değerlendirilmesi sonucunda 221 proje kabul, 767 proje yedek olarak belirlenmiştir. Başkanlığımızca yedek olarak belirlenen projelere ilave kaynak bulunabilmesi için çalışma başlatılmıştır.

Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında “Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi” ile yedek projelerin bir kısmına kaynak tahsis edilmesi için çalışmalar neticelendirilerek 314 projeye 23.748.262 Avro kaynak tahsis edilmiştir.

IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında ilave kaynak tahsisi yapılan 314 proje aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Proje Listesi
  
  
  
  

09 Ocak 2015 Cuma
http://bit.ly/1UDutAO