Program Kılavuzu

DİKKAT
: Aşağıdaki bilgiler 2007-2013 dönemi evvelki Gençlik Programına ait olup bilgi amaçlı olarak sitede tutulmaktadır. Bu bilgiler pek yakında yeni Programa (Erasmus+ Gençlik Programı) ait bilgiler ile değiştirilecektir.

Gençlik Programı Program Kılavuzu 2013

2013 Program Kılavuzu - Türkçe

2013 Program Kılavuzuna ek duyuru

Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri ile İlgili Not: Program Kılavuzunda yapılan değişiklik ile 2013 yılındaki başvuru dönemlerinde Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri projelerine Kamu kuruluşları başvuramayacaktır, bu alt eylemde yalnızca STK'lar ve resmi olmayan gençlik grupları başvurabilir.

İlave Fon Fırsatı: 2013 yılı başvuru dönemlerinde Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Beyaz Rusya, Moldova ve Ukrayna'nın ortak olduğu projeler için genişletilmiş bütçeden istidade edebilirsiniz:

İlave Fon Fırsatı Bilgilendirme

Başvurularla İlgili Dokümanlar

Proje Hazırlayanlara Faydalı Olabilecek Bilgiler

Gençlik Programı Eğitmen Havuzu

Proje faaliyetlerinizde eğitmen kullanmanız projenizin kalitesini artırabilir. Gençlik Programı Eğitmen Havuzunda yer alan eğitmenler arasında Gençlik alanında serbest çalışan veya bir firma/STK'ya bağlı olarak faaliyet gösteren kişiler bulunmaktadır: Gençlik Programı Eğitmen Havuzu

Değerlendirme Ölçütleri

Proje Başvurularının Değerlendirilmesinde Dikkate Alınan Ölçütler

Ulusal Öncelikler

Projede engelli gençlerin yer alması

Projenin, kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleşmesi ve/veya bu yörelerdeki sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerden gelen gençleri içermesi.

Projenin, daha önce gençlik projelerine katılmamış veya uluslararası bir deneyimi olmayan gençleri kapsaması.

Projenin, gençlerin istihdamına katkı sağlaması ve gençlere yeni beceriler kazandırması.

Projenin, ülkenin ve ülke kültürünün tanıtımına olumlu katkılar sağlaması.

İlk defa hibe alacak başvuru sahipleri

Yararlanıcılarla Yapılacak Hibe Sözleşmeleri ile ilgili Genel Koşullar

Genel Koşullar

 

Sorularınız İçin Tıklayınız