Erasmus+ Gençlik Programında ortakların yer aldığı projelerde "ortaklık yetki belgeleri" (Mandate) başvuruya eklenmelidir. Koordinatör ve ilgili ortak tarafından imzalanacak her bir ortaklık yetki belgesi için aşağıdaki formatlar kullanılabilir. Bilgi notu içinde formlarla ilgili açıklama mevcuttur.

Ortaklık Yetki Belgesi (İngilizce)
Ortaklık Yetki Belgesi (Türkçe - yalnızca Türkiye'den ortaklar için)
Ortaklık Yetki Belgesi Hakkında Bilgi Notu