Stratejik Ortaklıklar

Stratejik Ortaklıklar yapılabilecek faaliyetler bakımından oldukça esnek seçenekleri içinde barındıran yeni bir faaliyettir. Yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki grup/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır.
Bu projeler kapsamında aşağıdaki örnek olarak listelenen faaliyetlere benzer faaliyetler gerçekleştirilebilir;
1-    Ortak grup/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler
2-    Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler
3-    Örgün, yaygın ve sargın öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler (örneğin Youthpass ile ilgili etkinlikler)
4-     Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler
5-    Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler

Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir?

"Program ülkeleri", "komşu ortak ülkeler" veya "diğer ortak ülkeler"de (ülke listesi) yer alan grup/kuruluşlar (STK, Kamu ve sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir, program ülkelerinde olanlar başvurabilir.

Kaç Ortak Gerekir?

Gençlik alanı için asgari toplam 2 program ülkesinden ortak (başvuran dahil) yeterlidir.Sektörler arası projelerde asgari 3 program ülkesinden ortak gerekir.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, gençlik alanındaki projeler 6 ay ile 2 yıl arasındadır.

Proje Nerede Gerçekleşir?

Proje katılan ortakların ülkelerinde gerçekleşir.

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, bir program ülkesinden koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

Gençlik alanındaki başvurular,  başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından üç farklı son başvuru tarihlerinden birine kadar (15 Şubat, 26 Nisan veya 04 Ekim, en geç Türkiye saatiyle 13.00) sisteme yüklenmelidir:

  •  15 Şubat 2018 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Mayıs – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında başlayanlar içindir.
  •  26 Nisan 2018 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Eylül– 31 Ocak 2019 tarihleri arasında başlayanlar içindir.
  • 04 Ekim 2018 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Şubat – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında başlayanlar içindir.
Bu faaliyet hakkında daha fazla bilgi için program rehberini ve ilgili başvuru doldurma rehberini inceleyebilirsiniz.

 

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru formunu TURNA sistemimizden indirebilirsiniz. Ancak TURNA sistemine girmeden önce mutlaka "Nasıl Başvurulur" sayfamızın tamamını dikkatlice incelemelisiniz:

NASIL BAŞVURULUR?

Faaliyet Tablosu:

Kullanılması gereken faaliyet tablosu formatı için buraya tıklayınız.

Ortaklık Yetki Belgesi:

Ortakların yer alacağı projelerde "mandate" adı verilen ortaklık yetki belgelerinin her bir ortak için ayrı ayrı hazırlanması ve hem başvuran koordinatör ve hem de ilgili ortak tarafından imzalanması gerekmektedir. İmzalı belgelerin taranmış halleri başvurunun "Ekler" bölümündeki araç kullanılarak başvuruya eklenecektir. İndirmek için buraya tıklayınız.

Seyahat Bütçesi Hesaplama:

Yeni programda seyahat bütçesi kilometre aralıklarına göre belirlenmiş sabit miktarlar üzerinden hesaplanacaktır. İki şehir arası mesafe (km) aşağıdaki sayfada şehir bilgileri girilerek bulunabilir: http://www.ua.gov.tr/distance