Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri - TCA nedir?


(TCA – Transnational Cooperation Activities)

Ulusötesi İş birliği Faaliyetleri (TCA – Transnational Cooperation Activities), Ulusal Ajansların Avrupa çapında iş birliği yapmak ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere düzenlediği bir çok etkinliği içermektedir. TCA faaliyetlerinin genel amacı, sistemik düzeyde Erasmus+ Programının etkisini ve kalitesini arttırmaktır.

Uygun Katılımcılar

Ulusötesi İş Birliği Faaliyetlerine katılmak için en az 18 yaşında olmak gerekmektedir. Faaliyetlerimize katılmak isteyenler, hem internet sitemizde, hem de SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) Avrupa Eğitim Takvimi (European Training Calender) sayfasında, yayımlanan ilanlardaki bilgiler ve açıklamalar ışığında, aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmelidir.

Programla organize gençliğin (aktif olarak Kurum/Kuruluş/STK/Kamu/Topluluk/Gençlik Merkezi/Gençlik Meclisinde çalışan/katılımcı olan gençlerin) ve gençlik çalışanlarının öncelikli olarak desteklenmesi hedeflenmektedir. Eğitim etkinlikleri sonrasında ise kazanımların diğer gençler ve gençlik çalışanlarıyla paylaşılması ve yeni projeler hazırlanması beklenmektedir.

Dil Belgesi: TCA etkinliklerinde eğitim dili İngilizce olduğundan, etkinliklere aktif katılımın sağlanabilmesi ve etkinlikten  azami düzeyde yararlanılabilmesi için başvuru sahiplerinin en az  YDS/KPDS/ÜDS C(70) ve diğer eş değerlikleri  düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Bu amaçla:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

Linkinde bulunan dil belgelerinden en azından birini sağlayan başvuru sahipleri  tercih sıralamasında öncelikli olacaklardır.

 • Bu belgelerde herhangi bir yıl şartı aranmayacaktır:
 • Üniversitelerin İngilizce Dil Bilimi/ Amerikan veya İngiliz Dili ve Edebiyatı / İngilizce dil öğretmenliği mezunları ile tüm eğitimini (%100) İngilizce olarak almış katılımcı adaylarının diplomalarını ibraz etmeleri durumunda dil belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Not: Başvuru formunda sorulan soruların İngilizce dilinde eksiksiz olarak doğru bilgilerle doldurulması gerekmektedir.

Hibe Desteği

Başkanlığımız, Avrupa Birliği ve Program Ülkelerinde gerçekleştirilen uluslararası etkinlikler için bireysel başvuru almakta ve kabul edilenlere hibe desteği vermektedir. Kabul edilen katılımcıların konaklama ve yemek ihtiyaçları ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından, ekonomik sınıf seyahat masrafları, seyahat sigortası ve vize masrafları ise,  Başkanlığımızca karşılamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 • SALTO’da başvuru yaparken “organisation” kısmına ne yazmalıyım?

Çalışma yürüttüğünüz tüzel kişiliğe haiz kurum/kuruluş adına bireysel başvuru yapmalısınız. Başvuru yapmadan önce de konu hakkında yetkililerinizi bilgilendirmeniz önem arz etmektedir.

 • Birden fazla başvuru yapabilir miyim?

İçerik ve tarihi uygun SALTO sitesindeki ilanda aranan koşulları sağladığınız birden fazla etkinliğe başvuru yapabilirsiniz. 

 • SALTO’da başvuru yapmadan önce “Öncelikle kendi Ulusal Ajansınız ile iletişime geçin.” uyarısını alıyorum. Ne yapmalıyım?

Bu uyarıyı, söz konusu etkinliğe kendi Ulusal Ajansınızın hibe desteği sağlayıp sağlamadığını öğrenmeniz için alıyorsunuz. Destek verdiğimiz etkinlikleri görmek için internet sitemizin duyuru ve etkinlikler bölümünü tıklayınız. (LİNK olmalı)

 • SALTO’da yayımlanan tüm etkinliklere Türk Ulusal Ajansı olarak destek veriyor musunuz?

Bütçe ve zaman kısıtlamasından dolayı tüm etkinliklere destek veremiyoruz. Destek verdiğimiz etkinlikler için tıklayınız. (LİNK olmalı)

 • SALTO’da yayımlanan tüm etkinliklere başvurabilir miyim?

Başvurabilirsiniz ancak destek vermediğimiz etkinlikler için ilgili etkinliğin ev sahibi Ulusal Ajans yetkilisi ya da etkinliği düzenleyen kuruluş yetkilileri (NGO/others) ile iletişime geçmelisiniz.

 • Aynı kuruluştan kaç kişiye hibe desteği veriyorsunuz?

 Bir etkinlikte aynı kuruluştan en fazla 1 kişiye destek verebiliyoruz.

 • Uluslararası etkinliklerin içerisinde gördüğüm kısaltmalar ne anlama geliyor?

Bu kısaltmalardan en yaygın olarak kullanılanların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

 • ATOQ – Advanced Training On Quality, a training course for people who already organised at least one international youth exchange project within the Youth in Action Programme and would like to evaluate experience and learn about quality
 • ATTE – Advanced Training of Trainers in Europe
 • BTM – BiTriMulti, a training course for beginners who want to learn how to set up a bilateral, trilateral or multilateral youth exchanges within the Youth in Action Programme
 • C2C – Coach 2 Coach, a training course on coaching to support youth participation within the Youth in Action Programme
 • CBC – Cross Border Cooperation
 • CMS – Contact Making Seminar
 • CoE – Council of Europe
 • DG EAC – Directorate General for Education and Culture
 • EACEA – the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
 • EC – European Commission
 • EEA – European Economic Area
 • EEAC – Eastern Europe and Caucasus, a geographical region defined by the  EU neighbourhood policy and is the main area of the youth cooperation support provided by the SALTO Eastern Europe and Caucasus Resource Center
 • EFTA – European Free Trade Area
 • ENOA – European Network Of Animation
 • EU – European Union
 • EuroMed – a framework of cooperation between the European and Mediterranean countries, the main area of youth cooperation support provided by the SALTO EuroMed Resource Center
 • EVS – European Voluntary Service, an action within the Erasmus+ Youth in Action Programme
 • ESC-European Solidarity Corps, , an action within the Erasmus+ Youth in Action Programme
 •  
 • EYCB/EYCS – European Youth Centre Budapest/European Youth Centre Strasbourg
 • EYF/YFJ – European Youth Forum
 • GA – General Assembly
 • HRE – Human Rights Education
 • IC – Inter Cultural
 • ICL – Inter Cultural Learning
 • INGYO – International Non Governmental Youth Organisation
 • LSD – Learning Space Dynamics
 • LTTC – Long Term Training Course
 • MEDA – Mediterranean Partner Countries
 • MPE – Multiple Purpose Exercise
 • NA – National Agency
 • NGO – Non Governmental Organisation
 • NYC – National Youth Council
 • OMC – Open Method of Coordination
 • OST – Open Space Technology
 • PAP – Personal Action Plan
 • PBA – Partnership-building Activity
 • PDP – Personal Development Plan
 • RC – Resource Centre, for example the SALTO-Youth Resource Centres
 • SALTO – Support, Advanced Learning and Training Opportunities within the European Erasmus+ Youth in Action Programme
 • SEE – South East Europe, a geographical region defined by the  EU neighbourhood policy and is the main area of the youth cooperation support provided by the SALTO South East Europe Resource Center
 • SOHO – Sending Organisation Hosting Organisation, a training course for mentors and support-persons from EVS Sending Organisation, Hosting Organisation and coordinating organisations within the Erasmus+ Youth in Action Programme
 • SSV – Short Study Visit
 • TC – Training Course
 • TiCTaC – a training course for youth workers and youth leaders who have experienced an international event/activity (not necessarily under the Erasmus+ YiA) coming from organisations that have the will to develop KA105 projects within a strategy training course on KA105
 • ToT – Training of Trainers, for example Training of Trainers for European Youth in Action Projects
 • UDHR – the Universal Declaration of Human Rights
 • WS – Workshop
 • YEN – Youth Express Network
 • YiA – Youth in Action Programme

İletişim

tca@ua.gov.tr