KDV Muafiyet Prosedürü

8 Mayıs 2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Türkiye Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Bakınız Ek-1) ve 8 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan ilave genelge (Ek-1a) gereğince Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası almak için izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir. Avrupa Birliği Mali Yardımları Vergi İstisnaları Rehberi (bakınız Ek-2) bu süreci iyi bir şekilde özetlemektedir. Siyah ile belirtilen adımlar sizin tarafınızdan, mavi ile belirtilen adımlar Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları (ABEGP) Merkezi Başkanlığı, kırmızı ile belirtilen adımlar ise Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

1. TURNA sistemine giriş yaparak projenizin üzerine gelerek sağ tuş ile tıklayınız. Açılan menüde KDV Bilgi Formunu seçiniz. Açılan dokümandaki projenize ait tüm bilgileri dikkatle kontrol ediniz. Eksik ya da yanlış bir bilgi var ise ilgili Eylem uzmanı ile irtibat kurunuz ve düzeltilmesini sağlayınız. Yok ise iki adet çıktısını alıp tarih, yer yazarak imzalayınız (yasal temsilci imzalayacaktır). Eğer başvuru sahibi bir kuruluş ise imza kısmına ilave olarak kaşe/mühür basınız. 

UYARI:
  • İmza atan kişinin adı-soyadı ve unvanı ile imza tarihi mutlaka yer almalı, Bilgi Formu'ndaki bilgiler ile sözleşmedeki bilgiler aynı olmalıdır.
  • Bilgilerin tutarsız olması halinde bilgi formu geçersiz sayılacaktır.
  • Bilgi Formu'nda elle doldurulan bölüm olmamalıdır. 
  • Bilgi Formunda boş kalması gereken bilgiler varsa bu satırlarda 'Yok' ibaresinin bulunduğundan emin olunmalıdır. 
  • 'Sözleşme Makamı Yetkilisi' yazan kısım Ulusal Ajans Başkanı tarafından imzalanacaktır. Lütfen bu kısmı imzalamayınız.
  • Emin olmadığınız noktaları çıktı almadan önce ilgili Eylem uzmanına sormalısınız.

2. Proje yasal temsilcisi tarafından imzalanan iki nüsha halindeki Bilgi Formu ABEGP Merkezi Başkanlığı’na gönderilir.

3. ABEGP Merkez Başkanı iki nüsha halindeki Bilgi Formu’nu imzalar.

4. ABEGP tarafından iki nüsha Bilgi Formu yasal temsilciye postalanır. 

5. Proje yasal temsilcisi sözleşmenin bir fotokopisini alarak aslı gibidir şeklinde onaylar.

  • "Aslı Gibidir" Onayı hakkında: Sözleşmenin her sayfası, proje sahibi gerçek kişi (gruplar) olması durumunda yasal temsilci, tüzel kişi olması durumunda kurum yetkilisi tarafından 'aslı gibidir' şeklinde ibare konularak ve onaylayan kişinin isim ve unvanı ile tarih yazılarak  imzalanabilir.

6. Proje yasal temsilcisi KDV İstisna Sertifikası Başvuru Talep Dilekçesi + Sözleşme (‘aslı gibidir’ onaylı) + Bilgi Formunun Aslı ile;

6a. Vergi Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklar: Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler (grupların yasal temsilcileri) için ikametgahı, tüzel kişiler (dernek, vakıf, kamu kuruluşu vs.) için ise iş merkezi (kayıtlı merkez) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak illerinde bulunanlar Ek-3’ de sunulan dilekçe ile Vergi Dairesi Başkanlığı’na (http://www.gib.gov.tr/index.php?id=430 adresinden ilgili vergi dairesi başkanlığı iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz) başvuru yapar.

6b. İlgili İldeki Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’ne başvuracaklar: Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler için ikametgahı, tüzel kişiler için ise iş merkezi (kayıtlı merkez) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olmayan Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan,Artvin, Bartın,Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, ve Yozgat illerinde bulunanlar Ek-4 ’ de sunulan dilekçe ile ildeki Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’ne başvuru yapar.

UYARI:
  • KDV İstisna Sertifikası Başvuru Talep Dilekçesi'nde her alanın doldurulması zorunludur.
  • KDV İstisna Sertifikası Başvuru Talep Dilekçesi proje yasal temsilci tarafından imzalanmalı, imza tarihi ve varsa kaşe veya kurum mührü de basılmalıdır.

7. İlgili makamlarca (Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Vergi Dairesi Başkanlığı) söz konusu başvuru belgeleri incelendikten sonra eğer başvuru uygun bulunursa, yasal temsilciye bir özelge verilerek, bağlı olduğu veya tespit edilen vergi dairesi müdürlüğüne KDV İstisna Sertifikası almak üzere başvuru yapması gerektiği bildirilecektir.

8. Herhangi bir şekilde sözleşme süresinde, proje başlangıç tarihinde, sözleşmenin numarasında, sözleşmeyi imzalayan kişide (Yasal temsilci) Sözleşme Makamı tarafından değişiklik yapılması halinde, mevcut KDV İstisna Sertifikası’nı değiştirmek için değişikliğe ilişkin talep dilekçenizi Tebliğde belirtilen gerekli ekler ile ilk KDV İstisna Sertifikası başvurusu yaptığınız makama (Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlığı) başvurmanız gerekmektedir.

EKLER:

Ek-1: Türkiye Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği

Ek-1a: 8 Şubat 2014 tarihli Genelge

Ek-2: Avrupa Birliği Mali Yardımları Vergi İstisnaları Rehberi

Ek-3: Vergi Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılacak dilekçe

Ek-4: İlgili İldeki Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’ne hitaben yazılacak dilekçe

Ek-5: KA 205 - Gençlik Alanında Stratejik Projeleri Örnek KDV Bilgi Formu