Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri

Jean Monnet Mükemmelik Merkezi Nedir?

Jean Monnet Mükemmellik Merkezi, Avrupa Birliği konularında yeterlilik ve bilgi açısından bir odak noktasıdır. Bir Merkezin akademik sorumluluğu, bir Jean Monnet Kürsü Başkanı tarafından üstlenilmelidir.

Mükemmellik Merkezlerinin temel amaçları aşağıda verilmektedir:

1.    Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri yüksek seviyede uzmanların ihtisasını ve yeterliliklerini bir araya getirerek Avrupa çalışmaları konusunda muhtelif disiplinler ve kaynaklar arasında sinerji geliştirmeyi; diğer ülkelerdeki akademik kurumlar ile müşterek uluslararası faaliyetler ortaya koymayı ve bunların arasında yapısal bağlar kurmayı amaçlamaktadır.

2.    Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri normal olarak Avrupa Birliği konuları ile iştigal etmeyen öğrencilere, politika yapıcılara, memurlara, organize sivil topluma ve genel olarak kamuoyuna ulaşmak konusunda önemli bir role sahiptir.

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Bir Jean Monnet Mükemmellik Merkezi aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını yürütebilir:

  • Avrupa Birliği çalışmaları ile ilgili beşeri ve belgeye dayalı kaynakların organizasyonunu ve koordinasyonunu gerçekleştirmek
  • Belirli Avrupa Birliği konularında araştırma faaliyetleri yürütmek
  • Mevcut kursları ve müfredatı tamamlamak için AB konularında içerik ve araçlar geliştirmek
  • AB konusundaki tartışmaları ve deneyim paylaşımını teşvik etmek
  • Araştırma faaliyetlerinin sonuçlarını düzenli olarak yayınlamak

Kimler Başvuru Yapabilir?

Dünyanın herhangi bir  ülkesinde yerleşik olan bir yükseköğretim kurumu başvuruda bulunabilir. Bir program ülkesinde yerleşik yükseköğretim kurumları Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesine (ECHE) sahip olmalıdır. Ortak ülkelerden katılan yükseköğretim kurumları için ECHE aranmamaktadır.

Kurum ve Kuruluşların Rolü Nedir?

Bir Jean Monnet Mükemmellik Merkezi kurmayı planlayan yükseköğretim kurumlarının bu merkezin stratejik gelişimi konusunu da göz önünde bulundurmaları beklenmektedir. AB ile ilgili belirli konularda yüksek seviyede işbirlikçi çalışmaya izin veren sinerjiler yaratmak için sözkonusu kurumlar akademik ve araştırmacı personeli arasında bulunan en iyi uzmanlara rehberlik etmeli ve bir vizyon sunmalıdır.

Yükseköğretim kurumları, ihtiyaç doğması halinde akademik koordinatörü değiştirmek de dahil tüm proje süresince bir Jean Monnet Mükemmellik Merkezinin faaliyetlerini sürdürmek zorundadır.

Bir Mükemmellik Merkezi aynı şehirde veya bölgede yerleşik muhtelif kurumların/kuruluşların işbirliğini kapsayabilir. Her durumda Avrupa Birliği araştırmaları konusunda uzmanlaşmış ve açıkça etiketlenmiş bir enstitü veya yapı olmalı ve bir yükseköğretim kurumunun bünyesinde yer almalıdır.

Projenin Süresi Ne Kadardır?

Projelerin süresi 3 yıldır.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

Program kapsamında sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek destek 100.000 Avro olup, sunulacak bir projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı %80 olacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeleri için hibe bavurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri, Komisyon Merkezli faaliyetler olduğundan başvuruları doğrudan Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) yapılır.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en