Spor Destekleri

Erasmus+ Spor Destekleri Nedir?

Erasmus+ Spor  Destekleri; Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülecek olan projelerdir.

Erasmus+ Spor alanındaki faaliyetlerin hedefleri şunlardır:
•    Doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla uluslararası boyutta mücadele etmek,
•    Sporculara, sporun yanı sıra diğer alanlarda da kariyer olanağı (çift taraflı kariyer) olanağı ile sporun iyi yönetişimini teşvik etmek,
•    Gönüllü aktiviteler ve spor etkinliklerine katılımın arttırılması ve sosyal içerme, fırsat eşitliği ve beden eğitiminin önemi hakkında bilinçlendirmek ve spor yapma olanağını arttırmak,
•    Faaliyetleri ulusal, bölgesel ve yerel anlamda geliştirmek, transfer etmek, yenilikçi uygulamalarla sonuçlandırmak.Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Erasmus+ Spor alanında 3 tür faaliyet desteklenmektedir:

Spor ile ilgili alanlardaki “İşbirliği Ortaklıkları”
Kar amacı gütmeyen “Spor Etkinlikleri”
Küçük İşbirliği Ortaklıkları

Kimler Başvuru Yapabilir?

Herhangi bir program ülkesinden spor alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşlar Erasmus+ Spor desteklerinden yararlanabilirler.  Bu kurum ve kuruluşlar;

İşbirliği Ortaklıkları için;
 • Ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde spordan sorumlu kamu kurumları,
 • Ulusal Olimpiyat  Komitesi veya Ulusal Olimpiyat Konfederasyonu,
 • Uluslararası, ulusal, bölgesel ya da Avrupa düzeyindeki spor kurum veya kuruluşları,
 • Ulusal spor ligi,
 • Spor kulüpleri,
 • Sporcuları temsil eden organizasyon veya birlikler,
 • Sporda profesyonelleri ve gönüllüleri temsil eden organizasyon veya birlikler (koç, yönetici vb.)
 • Herkes için spor hareketini temsil eden organizasyonlar,
 • Spor ve eğlence sektörünü temsil eden organizasyonlar,
 • Eğitim, öğretim veya gençlik alanında aktif olan organizasyonlar
(İşbirliği Ortaklığı uluslararası bir ortaklıktır ve en az 5 farklı program ülkesinden 5 farklı kurum ve kuruluşu kapsamalıdır. Hibe başvurusu sırasında bütün katılımcı kurum ve kuruluşlar belirtilmelidir.)

Küçük İşbirliği Ortaklıkları için;
 • Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, kamu kurumları (Spor faaliyeti bulunan)
 • Yerel,bölgesel ve ulusal düzeyde spor faaliyeti olan kamu kurumları
 • Spor federasyonları ve konfederasyonları
 • Spor kulüpleri
 • Eğitim, gençlik ve spor alanında faal kuruluşlar
(Küçük İşbirliği Ortaklığı uluslararası bir ortaklıktır ve en az 3 farklı program ülkesinden 3 farklı kurum ve kuruluşu kapsamalıdır. Hibe başvurusu sırasında bütün katılımcı kurum ve kuruluşlar belirtilmelidir.)

Spor Etkinlikleri için;
•    Yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde spordan sorumlu kamu kurumları,
•    Uluslararası, ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardır.
(Kar amacı gütmeyen bir spor etkinliği en az 10 program ülkesinden katılımcı kurum ve kuruluşu kapsamalıdır.)

Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje süreleri İşbirliği Ortaklıkları için 1 ila 3 yıl,
Küçük İşbirliği Ortaklıkları için 1 ila 2 yıl,
Spor Etkinlikleri için 1 yıla kadardır.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

•    İşbirliği Ortaklıkları için sağlanacak en yüksek destek 400.000 Avro, Küçük İşbirliği Ortaklıkları için 60.000 Avro ve Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri için 500.000 Avro'dur.

Başvurular Ne Zaman Yapılmalıdır?

Spor projeleri için son başvuru tarihi 4 Nisan 2019 Brüksel saati ile 12:00'dir. 

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Erasmus+ Spor destekleri Komisyon merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.

Erasmus+ Sport Info Day

Erasmus+ Spor destekleri ile ilgili 5 Şubat 2019 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen "Sport InfoDay" yayınına ve bu kapsamda yapılan sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

Faydalı Belgeler

Erasmus+ 2019 Program Rehberi

Yürütme Ajansı Erasmus+ Spor Sayfası

Başvuru Sayfası (e-formlar, ekler, iletişim)

Başvuranlar için Rehber (2019)

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ-2019)