Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin 
Öğrenme Hareketliliği

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; temel mesleki eğitimlerine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını artırmayı ve eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı; mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerini artırmayı amaçlayan bu faaliyet;

 • Öğrenici Hareketliliği: Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmaları;
 • Personel Hareketliliği: Mesleki eğitimden sorumlu personelin bir işletme veya eğitim kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik yapması veya bir  eğitim ve öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesi gibi temel faaliyetleri içermektedir.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir?

Bu faaliyetin yararlanıcıları mesleki eğitim kurumlarının öğrenci, çırak ve personelidir. Engelli olanlar ile azınlık veya dezavantajlı durumdaki mesleki eğitim öğrencileri için refakatçi kişilerde projede yer alabilirler. Bir mesleki eğitim kurumunu bitirmiş yeni mezunlar da Hareketlilik faaliyetine katılabilirler. Yeni mezunlar yurtdışı eğitim faaliyetlerini mezuniyetlerinden bir yıl içinde gerçekleştirmelidirler. 

Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çalışan ve mesleki eğitimden sorumlu kişiler. (öğretmenler, eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve rehberlik görevli olan personel) Bunlara ek olarak yurtdışı faaliyetin öğretmenlik veya eğitmenlik şeklinde olması durumunda; Hareketlilik faaliyeti işletme, kamu sektörü ve/veya sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişilere de açıktır.

Uygun Kuruluşlar Hangileridir?

 • Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları

 • Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörleri

Tüzel kişiliğe haiz olmayan gerçek kişiler, bu faaliyete başvuru yapamaz. Ayrıca, Yükseköğretim kurumları, genel liseler, okulöncesi ve ilköğretim kurumları bu faaliyetten yararlanamaz. 

Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir?

Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar, aşağıdaki rolleri ve görevleri üstlenir: 

Başvuru sahibi kuruluş: Hareketlilik proje başvurusunu yapma, hibe sözleşmesini imzalama, yönetme ve raporlamadan sorumlu kuruluştur. Başvuru sahibi kuruluş bir konsorsiyumun koordinatörü olabilir. Bu koordinatör, mesleki eğitim öğrencilerini ve personelini yurtdışındaki faaliyete göndermeyi amaçlayan ortak kuruluşların oluşturduğu ulusal bir konsorsiyuma liderlik eder. Konsorsiyum koordinatörü, zorunlu olmamakla birlikte, aynı zamanda gönderen kuruluş ta olabilir. 
Katılımcı gönderen kuruluş: Mesleki eğitim öğrenci ve personelinin seçimi ve yurtdışına gönderilmesinden sorumludur.
Katılımcı kabul eden kuruluş: Başka ülkeden gelen mesleki eğitim öğrenci veya personelini kabul etme ve onlara bir faaliyet programı sunmadan sorumlu olan veya mesleki eğitim personelinin vereceği eğitimden faydalanan yurtdışındaki kuruluştur.
Aracı kuruluş:
 İş gücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Hareketlilik faaliyeti kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun bir ortağıdır. Ancak katılımcı gönderen bir kuruluş değildir. Bu ortağın rolü, katılımcı gönderen mesleki eğitim kuruluşlarının idari prosedürlerini paylaşmak ve kolaylaştırmak, staj faaliyetinde çırak veya öğrenci profili ile işletmenin ihtiyaçlarını daha iyi eşleştirmek ve diğer ortaklarla birlikte katılımcıları faaliyet için hazırlamaktır.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü çerçevesinde başvuru aşamasında seçilmek koşulu ile proje süresi 1 veya 2 yıl olabilir.

Faaliyet Süresi Ne Kadardır?

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:
 • Öğreniciler için; 2 haftadan 12 aya kadar
 • Personel için; 2 günden 2 aya kadar olabilir.

Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir? 

 • Kurumsal destek
 • Seyahat giderleri
 • Bireysel destek
 • Özel ihtiyaç desteği
Öğreniciler için ek olarak:
 • Dil Desteği: 21 günden uzun faaliyetlerde Çevrimiçi Dil Desteği sağlanan diller dışındaki diller için destek sağlanır.
 • İstisnai masraflar: Dezavantajlı katılımcılar için, gerekçelerin uygun bulunması durumunda sağlanır.

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa yapılır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular e-formlar üzerinden online yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

Erasmus+ Programında bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Tüzel kişiliğe haiz olmayan gerçek kişiler, bu faaliyete başvuru yapamaz. Ayrıca, Yükseköğretim kurumları, genel liseler, okulöncesi ve ilköğretim kurumları bu faaliyetten yararlanamaz.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

Başvurular, en geç 05 Şubat 2019 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye Saati İle 13:00) kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru Formu

Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Başvuru Formu (KA1)

Başvuru süreci aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.

Nasıl Başvurulur?
Değerlendirme

Merkez, Komisyon teklif çağrısında olabilecek değişiklikler paralelinde bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.