Nihai Rapor

Belirli bir Teklif Çağrısı döneminde Merkezle hibe sözleşmesi imzalayan tüm kuruluşlar ilgili döneme ait sözleşmede belirtilen tarihte Merkeze nihai raporunu göndermekle yükümlüdürler. 

Nihai rapor, sözleşmede belirtilen faaliyet süresi sona erdikten ve tüm faaliyetler gerçekleştikten sonra alınır. Nihai raporda gerçekleşen tüm faaliyetlere ilişkin kesin bilgiler verilir.


Nihai rapor sunmak için Komisyon tarafından hazırlanan Mobility Tool+ sistemi hakkında detaylı bilgi ve belgelere buradan ulaşabilirsiniz.


30 temmuz 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen 2014 Yılı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Rapor Hazırlama Destek Toplantısı sunumlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.