Başvuru Nasıl Yapılır?

2013 Teklif Çağrısı döneminde Leonardo da Vinci Programı kapsamındaki Ortaklık faaliyet alanı için alınacak çevrimiçi (online) proje başvuruların Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan formu yayımlanmıştır.

2013 yılı başvurularında izlenecek usul, başvuru sahibinin koordinatör veya ortak olmasına göre değişiklik göstermektedir. Proje çevirimiçi (online) başvurularının doğru ve eksiksiz olarak sunulabilmesi için aşağıda bulunan "E-Başvuru Sunma Rehberi"nin dikkatlice okunması ve burada açıklanan kurallara uyulması gerekmektedir.

Proje başvurularının kağıt nüshasının (çıktı) Merkezimize ulaştırılmasına, başvuru formunun doldurulmasına, başvuru usulüne ve diğer hususlara ilişkin detaylı bilgiler başvuru rehberinde açıklanmaktadır. Başvuru öncesinde, internet sitemizde duyurulmuş olan 2013 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı ve Ulusal Teklif Çağrısının mutlaka okunması, ayrıca uygunluk kontrolü ve içerik değerlendirmesi kriterlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Leonardo da Vinci Programı Ortaklık faaliyet alanına göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, başarılar dileriz.

 

İlgili Linkler ve Dökümanlar

Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Yılı Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı

2013 Hayatboyu  Öğrenme Programı (LLP) Ulusal Teklif Çağrısı

Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri Başvuru Formu

Uygunluk Kontrolü Kriterleri 

İçerik Değerlendirme Kriterleri

E-Başvuru Sunma Rehberi

Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri Başvuru Rehberi