Yenilik Transferi Projeleri

Yenilik Transferi Projeleri, AB ortaklığı yoluyla iyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılmasını amaçlayan proje tipidir.

Yenilik transferi faaliyeti, farklı içeriklerde geliştirilmiş yenilikçi ürün, araç, yöntem ve uygulamaların yeni ülkelere, bölgelere veya sektörlere; ulusal, dilsel, kültürel ve sektörel ihtiyaçlar gözetilerek transfer edilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlamaktadır. Yenilik Transferi Projeleri somut proje sonuçları ortaya koymayı amaçlamakta, daha önce hazırlanmış bir projenin birebir transferini değil; söz konusu projenin sonuçlarının ve çıktılarının uyarlanarak ortaklar yoluyla yeni yararlanıcılara kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Proje Süresi : 12-24 ay.

Yenilik Transferi Projelerinde Sağlanan Maddi Destek

Projeler için sağlanacak azami hibe miktarı yıllık 150.000 Avro ve toplam proje bütçesinin en fazla %75 ’i kadardır. Proje ortakları, toplam bütçenin % 25’lik bölümünü aynı ya da nakdi katkı olarak sağlamalıdır.

İlgili Linkler ve Dökümanlar

2013 Teklif Çağrısı Dönemi (Son Dönem) Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Proje Başvuruları

Yenilik Transferi Faydalı Dokümanları