Faydalı Dökümanlar

Mesleki Eğitimde Gelişmeler Konulu Sunu

TOI Sözleşme Değişikliği (Amendment) Talep Formu

TOI Projeleri Proje Yönetim ve Raporlama Rehberi

Örnek Doldurulmuş Ara Rapor Bütçe Tablosu

Örnek Doldurulmuş Nihai Rapor Bütçe Tablosu

Ara ve Final Rapor Bütçe Tablosu Doldurma Rehberi

ToI Projeleri için Ortaklar Arası Sözleşme Modeli

KDV Muafiyet Prosedürü

Proje Ortaklarınca Doldurulacak Nihai Rapor Finansal Tablosu (Table 2)

2013 Yılı Dökümanları

2013 ToI İdari Mali Rehber

2013 ToI Ara Rapor Bütçe Tabloları

2013 ToI Nihai Rapor Bütçe Tabloları

2013 Proje Ortaklarınca Doldurulacak Nihai Tablo 2

2012 Yılı Dökümanları

Teklif Çağrısı Dönemi Yenilik Transferi Proje Başvuruları

2012 ToI İdari Mali Rehber
 
2012 ToI Ara Rapor Bütçe Tabloları

2012 ToI Nihai Rapor Bütçe Tabloları

2012 ToI Proje Ortaklarınca Doldurulacak Nihai Tablo 2

2011 Yılı Dökümanları

Teklif Çağrısı Dönemi Başvuru Belgeleri

ToI İdari ve Mali Rehber

2011 ToI Ara Rapor Bütçe Tabloları

2011 ToI Nihai Rapor Bütçe Tabloları

2010 Yılı Dökümanları

ToI İdari ve Mali Rehber

ToI Ara Rapor Bütçe Tabloları

2010 ToI Nihai Rapor Bütçe Tabloları

2009 Yılı Dökümanları

ToI İdari ve Mali Rehber

ToI Ara Rapor Bütçe Tabloları

ToI Final Raporu Bütçe Tabloları

2008 Yılı Dökümanları

Final Rapor Formu

ToI Final Rapor Bütçe Tabloları

Final Rapor Bütçe Tablosu - Tablo2

ToI Ara Rapor Bütçe Tabloları

ToI Projeleri Başlangıç Toplantısı Sunuları

ToI İdari ve Mali Rehber

ToI İçin En Yüksek Günlük İaşe (harcırah) Değerleri

ToI En Yüksek Günlük Personel Ücret Miktarları

2007 Yılı Dökümanları

ToI İdari ve Mali Rehber

ToI İçin En Yüksek Günlük İaşe (harcırah) Değerleri

ToI En Yüksek Günlük Personel Ücret Miktarları

Ara Rapor Formu

Ara ve Final Rapor Bütçe Tablosu -Tablo1

Final Rapor Formu