Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar

2007-2013 yılları arasında uygulanan Hayatboyu Öğrenme Programı yerini “Erasmus +” a bırakıyor. Avrupa Komisyonu 2014-2020 yılları için eğitim ve gençlik programlarına ayırdığı bütçeyi artırmış, bunun yanında programların yapısında da bazı değişikliklere, daha basit başvuru kuralları ve prosedürleri ile sadeleştirmelere gitmeyi amaçlamıştır.

Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim programı ile desteklenen pek çok faaliyet için yeni dönemde de fırsatlar ve başvuru olanakları bazı değişikliklerle sizleri bekliyor olacak. Bu kapsamda 2007-2013 yılları arasında Ortaklılar ve Yenilik Transferi projeleri ile yapılabilen faaliyetlerin 2014-2020 “Erasmus+” döneminde de devam edebilmesi için tek bir faaliyet olarak “KA2 – Stratejik Ortaklıklar” tanımlanmıştır.

Kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya AB düzeylerinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi veya uygulanmasıyla neticelenebilecek farklı ülkelerden, farklı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarından ve/veya farklı sosyo-ekonomik sektörlerden kuruluşları içeren ortaklıklar kurulabilecektir.

2016 yılı başvuru döneminden itibaren geçerli olmak üzere hedeflerine ve ortaklık yapısına bağlı olarak stratejik ortaklık projeleri iki türde olabilecektir:

1. Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar (Development of Innovation): Bu kategorideki projelerin yenilikçi çıktılar üretmesi ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler içermesi beklenir. Bu amaçla, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik planlanabilir ve bütçe talep edilebilir.
2. İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar: (Exchange of Good Practices) Bu kategorideki projelerin amacı kurumlara işbirliği ağları kurmaları, uluslararası kapasitelerini artırmaları ve fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmaları için fırsat sunmaktır. Proje amacı ve kapsamı ile orantılı olarak bu projelerin de somut çıktılar üretmesi mümkün olup faaliyet sonuçlarını yaygınlaştırmaları beklenir. Bu faaliyetler ve sonuçları proje yönetimi ve uygulaması için sağlanan bütçeden desteklenecektir. Bu kategorideki projeler fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik bütçesi talep edemeyecektir. (Yükseköğretim alanındaki stratejik ortaklık projeleri bu kategoride olamaz.)

Avrupa Komisyonu tarafından bu iki ayrı proje türü için ayrı ayrı bütçe tahsisi yapılması öngörülmüştür. Mesleki Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında ulusal bütçe tahsisatının % 20’si ‘İyi Uygulamaların Değişimi’, % 80’i ise ‘Yenilik Geliştirme’ projelerine ayrılmıştır. Bu doğrultuda, her iki proje grubu kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Bir stratejik ortaklıkta desteklenebilecek faaliyetler neler olabilir?

 • İyi uygulamaların paylaşılmasının sağlanması amacıyla kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendirme faaliyetleri
 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini, test edilmesini veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler
 • Örgün, yaygın ve resmi olmayan eğitim (Europass ve Youthpass gibi) yoluyla elde edilen bilginin, becerilerin ve yeterliliklerin doğrulanmasını ve tanınmasını kolaylaştıran faaliyetler 
 • Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve onların yerel ve bölgesel gelişim entegrasyonlarını teşvik etmek için bölgesel yetkili makamlar arasında işbirliği faaliyetleri
 • Aktif vatandaşlık ve müteşebbisliği teşvik etmek için girişimci zihni ve becerileri geliştiren uluslarararası teşebbüsler

Kimler Başvurabilir?

Program üyesi ülkelerde yerleşik resmi ve özel kurum/kuruluşlar başvuruda bulunabilirler.

 • Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır.

Kimler Yararlanabilir?

Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan bireyler, proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve projeye katkı sağlayacak eğitim personeli ile öğrenciler katılabilir.  Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

 • Kısa dönemli öğrenci grupları değişimi (5 gün – 2 ay)
 • Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay)
 • Uzun dönemli öğretim görevlendirmesi (2 – 12 ay)

Proje Süresi Ne Kadardır?

Projeler, 2 ile 3 yıl arasında sürebilir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?

 • Proje Yönetimi ve Uygulaması
 • Ulus-ötesi Proje Toplantıları
 • Fikri çıktılar
 • Çarpan Etkili Faaliyetler
 • Öğretme ve Öğrenme Hareketliliği Faaliyetleri
 • İstisnai Masraflar
 • Özel İhtiyaç Desteği

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Diğer ortaklar kendi ulusal ajanslarına başvuru formu göndermeyecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular online olarak yapılmaktadır. Posta, kargo,faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

Başvurular, en geç 21 Mart 2019 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye Saati İle 13:00) kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru Formu

Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar Başvuru Formu (KA2)

Başvuru süreci aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.

Nasıl Başvurulur?

Değerlendirme

Merkez, Komisyon teklif çağrısında olabilecek değişiklikler paralelinde bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.