KDV İstisnası Prosedürü

 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları tarafından hibe almaya hak kazanmış proje sahiplerinin, projeleri kapsamında yapacağı harcamalarda KDV istisnasından yararlanabilmesi için Başkanlığımız tarafından yayınlanan Başvuru Rehberi ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ doğrultusunda ilgili maliye birimine başvurması gerekmektedir.

Başkanlığımızca hibe tahsis edilen projeler için kabul edildiği döneme ve hibe kaynağına göre farklı mevzuat çerçevesinde işlem gerçekleştirilmektedir. Yararlanıcılarımız aşağıdakilerden projelerine uygun seçeneği tercih ederek gerekli bilgi ve belgelere ulaşabilirler.

2014 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar

2015 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
2015 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar

2016 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
2016 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar