DİKKAT: Aşağıdaki bilgiler 2007-2013 döneminde uygulanan ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme (LLP) /Comenius Programına ait olup bilgi amaçlı olarak sitede tutulmaktadır. 2014-2020 yıllarında uygulamaya konulacak Erasmus+ Programı hakkında detaylı bilgi için ana sayfamızı takip ediniz.

Comenius Bölgesel Ortaklıklar

Comenius Bölgesel Ortaklıklarının temel hedefi; okul eğitimi alanında görev ve sorumluluğu olan yerel/bölgesel kuruluşlar arasındaki ortaklaşa çalışmaları ve bölgeler arası iş birliğini destekleyerek, eğitimde Avrupa boyutunu güçlendirmektir.

Okul Ortaklıkları kapsamında  öÄŸretmen ders verirken2 yıl süre ile yapılan Bölgesel Ortaklıklar, biri AB üyesi olmak kaydıyla, iki ülke kuruluşunun ortaklığı ile yapılmaktadır. Her iki ortak bölge (bunlar aynı zamanda başvuru sahibi kurum olacaklardır) için en az birer okul ve birer sosyal ortak (belediyeler, kütüphaneler, rehberlik ve araştırma merkezleri vb.) bu yapı içinde yer almalıdır.

Ülkemizde Bölgesel Ortaklık faaliyetine başvuru sahibi olarak başvuruda bulunabilecek kurumlar İl Milli Eğitim Müdürlükleridir.

Ortak bulmak için Başkanlığımızdan hibe alarak İrtibat Seminerlerine ve ortağınızı belirledikten sonra Hazırlık Ziyaretlerine katılabilirsiniz.

Başvurular yılda bir kez Başkanlığımız aracılığıyla yapılır. Başvuru esnasında istenen belgeler ve başvuru esasları için web sayfamızda Bölgesel Ortaklıklar menüsü altındaki "Başvurular Nasıl Yapılır?" sayfasını ziyaret ediniz.

İlgili Linkler ve Dökumanlar

Comenius Bölgesel Ortaklıklar - Genel Bilgi

Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı

Avrupa Komisyonu 2013 Yılı Genel Teklif Çağrısı

Avrupa Komisyonu Resmi İnternet Sayfası (Comenius Bölgesel Ortaklıklar)

Proje Sahibi Olarak Başvurabilecek Kuruluşlar Listesi (Ülkelere Göre)

EST (European Shared Treasure)

E-Başvuru Kılavuzu

Ekipmana ilişkin Amortisman Oranları Tablosu

KDV Muafiyeti Bilgi Formu Örnek Doldurulmuş Form (Bölgesel Ortaklıklar)