COMENİUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR 
 2013 YILI TEKLİF ÇAĞRISI DÖNEMİ BAŞVURU DUYURUSU

Comenius Bölgesel Ortaklıklar başvuruları 21 Şubat 2013 tarihi itibariyle sona ermiştir. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 

2013 Yılı itibariyle Comenius Bölgesel Ortaklıkları başvurularına ilişkin bilgi ve kurallar için İnternet sayfamızda yer alan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2013 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı ve Avrupa Komisyonu 2013 Yılı Genel Teklif Çağrısı başvurudan önce incelenmelidir.

ÖNEMLİ NOT: ÖNCEKİ YILLARDAN FARKLI OLARAK 2013 YILI TEKLİF ÇAĞRISI KAPSAMINDA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SADECE 1 (BİR) COMENIUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurunuzun doğru ve eksiksiz olması için lütfen aşağıda belirtilen maddelerin tümünü sonuna kadar okuyunuz.

1. Comenius Bölgesel Ortaklık başvurularında aşağıdaki yol takip edilmelidir:

 • Başvuru formunu doldurmadan önce E-Başvuru Kılavuzu mutlaka okunmalıdır.
 • Başvuru öncelikle Türk Ulusal Ajansının geliştirdiği online başvuru sistemine (TURNA) yapılmalıdır. 
 • Yukarıda linki verilen 2013 yılı başvuru formunu pdf dosyası şeklinde bilgisayarınıza kaydediniz. Başvuru formunuzu internet bağlantısı olmadan doldurabilirsiniz.
 • Başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurunuz. Online sisteme yüklemeden önce formun doğru ve eksiksiz doldurulduğunu kontrol ediniz.
 • Formun kapak sayfasında yer alan "Total number of local partners (both regions)" kısmına yazılabilecek sayı en az 4 olmalıdır. (2 ortak bölgeden her birinin en az bir okul ve bir kuruluş ile işbirliği yapması şartı dikkate alınmalıdır)
 • Türkiye'den başvuru yapan kurumlar, B.1 Structure: Geographical scope (region, municipality, etc) satırını "Provincial Directorate of National Education" şeklinde dolduracaklardır. Comenius Bölgesel Ortaklıklar kapsamında sadece İl Milli Eğitim Müdürlükleri başvuru yapabilmektedir.
 • Başvuru formunu doldurduktan ve son şeklini verdikten sonra internet bağlantısını sağlayarak, kullanıcı adı ve şifrenizle tekrar TURNA sistemine giriniz. Buradan  “başvuru formu gönder” bölümüne giriş yaparak, başvuru formunuzu TURNA sistemine yükleyiz. Başvurunuz online olarak yapılmış olacaktır.
 • Online başvurunuzun sisteme başarı ile gönderildiğini belirten e-başvuru alındı bildirimi e-posta adresinize gönderilecektir.
 • Başvuru formunu pdf dosyası şeklinde CD’ye kaydediniz.
 • Başvuru formunuzun çıktısını almak için, TURNA sistemine başvuru formunuzu yükledikten sonra “Başvurularım” bölümünde başvurunuzu listede bulup “Başvuru Formunu Göster” ile formunuzu Adobe Reader 9.0 'da açıp, file-print seçeneğini kullanarak başvurunuzun çıktısını alınız. Sisteme formun en son halini yüklediğinizden ve bu formun çıktısını aldığınızdan emin olunuz.
 • Başvuru formu her iki ortak tarafından mutabık kalınarak hazırlanır. Deklarasyon sayfası dışında kalan alanlardaki bilgiler her iki ortakta da aynı olmalıdır. Her ortak bölge kendi Ulusal Ajansına başvurmadan önce “Declaration" bölümünü kendi bilgileri doğrultusunda ayrıca doldurur. (Deklarasyon bölümünün Türkçe tercümesi için tıklayınız..)
 • Doldurmuş ve onaylamış olduğunuz başvuru formunuzun çıktısı alındıktan sonra,  “Deklarasyon” (Declaration) bölümünün sonunda yer alan kısmın tamamı kurumun yetkili kişisi (İl Milli Eğitim Müdürü) tarafından mavi renkli bir tükenmez/dolma kalem ile elle doldurulmalı, imzalanmalı ve mühürlenmelidir. İmza atmaya yetkili kişi (İl Milli Eğitim Müdürü)  başvuru formunun A.2 kısmında belirtilen kurumu temsil etmeye yetkili kişi “Yasal Temsilci” (Legal Representative) ile aynı olmalıdır.
 • Başvuru formunun kağıt çıktısını ve CD ortamında kaydedilmiş nüshasını resmi üst yazı ekinde Başkanlığımıza gönderiniz. Başvuru formunun kağıt çıktısı siyah-beyaz ya da renkli olabilir.

Önemli Not: Başvuru, ortak iletişim dilinde doldurulmalıdır. Bu dil AB'nin resmi dillerinden biri olmalıdır. Türkçe AB'nin resmi dillerinden biri olmadığı için başvuru formu Türkçe doldurulamaz. Ortak iletişim dili İngilizce dışında bir dil ise; orijinal başvuru formuna ek olarak, başvurunun ortak doldurulmuş alanlarının Türkçe veya İngilizce çevirisi hem imzalı-mühürlü kağıt çıktı hem de CD ortamında kaydedilmiş olarak gönderilmelidir. Formun tamamının çevrilmesi gerekmemektedir. Formun matbu kısımları aynen korunarak sadece buralara girilen bilgilerin (C,D,E bölümlerinde doldurulan kısımların) çevrilmesi yeterlidir.

2. Başvurularınızı aşağıda belirtilen adrese APS ya da kargo ile gönderiniz veya elden teslim ediniz:

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Comenius Programı – Bölgesel Ortaklıklar Başvurusu
Mevlana Bulvarı No: 181
06520 Balgat/ANKARA

3. Başvurunuz değerlendirilirken göz önünde bulundurulacak uygunluk kontrolü ve içerik değerlendirmesi kriterlerini inceleyiniz:

Bölgesel Ortaklıklar Uygunluk Kontrolü Kriterleri

Bölgesel Ortaklıklar İçerik Değerlendirmesi Kriterleri


ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 1. Ortaklıkta en az 6 kurum bulunmalıdır (Türkiye’den ve AB üyesi ülkeden üçer tane).
 2. Başvuru hem online yapılmalı hem de başvuru formunun kağıt çıktısı ile pdf dosyası şeklinde CD ortamında kaydedilmiş nüshası Başkanlığımıza gönderilmelidir.
 3. Başvuru formunun ekinde, Türkiye'deki ilgili bölgeden ortaklığa katılan okul/okullar ve diğer kurum/kurumların söz konusu ortaklıkta yer alacaklarını belirten imzalı-mühürlü niyet mektuplarının yer alması gerekmektedir.
 4. Her iki ortak bölge başvurusunu bağlı bulunduğu Ulusal Ajansa son başvuru tarihine uygun olarak göndermelidir. 21 Şubat 2013 tarihi başvuruların postaya verilmesi veya elden teslim edilmesi için son tarihtir.
 5. Başvuru formunuzun 2013 yılına ait olduğundan emin olunuz.
 6. Başvurunuzu göndermeden önce başvuru formunun ilk sayfalarında yer alan  “ Checklist” bölümünü dikkatlice inceleyerek başvurunuzun eksiksiz olduğundan emin olunuz.
 7. Başvuru formunun Başkanlığımız  internet sitesinde yayınlanan uygunluk kriterlerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.
 8. Online başvuru yaparken herhangi bir teknik sorun ile karşılaşmanız durumunda yardim@ua.gov.tr   e-posta adresinden destek alabilirsiniz.
 9. İçerik değerlendirmesi aşamasında, dış uzmanlar değerlendirmelerini yaparken maliyet etkinlik oranlarını da (cost- benefit ratio) göz önünde bulunduracaklardır.
 10. Başvuru sırasında bütçeyle ilgili olarak kontrol edilmesi gerekenler:
  • Harcamaların projeyle ilintili olduğu net bir şekilde açıklanmalıdır (Başvuru formu bölüm D. Proposed activity data).
  • Beyan edilen harcamaların projenin yürütülmesi ve performansı için gerekli olduğu net bir şekilde açıklanmalıdır.
  • Harcamalar mantıklı ve gerekçelendirilebilir olmalıdır.
  • Ekipman ve taşeronluk harcamaları için aşağıdaki oranlara dikkat ediniz:
       - Toplam proje harcamalarının en fazla % 10'u ekipman harcaması olabilir.
       - Toplam proje harcamalarının en fazla % 30'u taşeronluk harcaması olabilir.
  • Ekipman  bütçesi hazırlanırken her bir kalemin amortismanı başvuran kurumun ülkesinde geçerli olan vergi ve muhasebe kurallarına göre hesaplanarak yazılmalıdır. Ayrıntılı hesaplamalar final raporu aşamasında yapılacaktır.
  • 2013 yılı başvurularında “eş-finansman”  ifadesi bulunmamaktadır. Toplam proje bütçesinin 25000 Avronun altında veya üstünde olup olmadığına bakılmaksızın “personel giderleri” proje bütçesine eklenebilir.
  • Proje bütçesi aşağıdaki kalemlerin toplamından oluşur:
       -  Hareketlilik (Mobility) : Yurtdışı hareketlilikleri için verilen hibe götürü usuldedir. Başvuruda belirtilen 
          en az hareketlilik sayısının gerçekleştirilmesi kriteri aranır. En az hareketlilik sayısının 
          gerçekleştirlmesi durumunda hibenin tamamı verilir. 
      -   Hareketlilik dışı (Non-mobility): Personel gideri, taşeronluk, ekipman ve diğer harcamalar
          kalemlerinden oluşur. Hareketlilik dışı bütçenin hesaplanmasında gerçekleşen tutarlar esas alınır.
          Hareketlilik dışı harcamaların %25’ini başvuru sahibi karşılar, %75’i hibe desteği olarak verilir.

Başvuruda bulunmadan önce aşağıda linki verilen belgeleri lütfen dikkatle inceleyiniz:

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2013 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı

Avrupa Komisyonu 2013 Yılı Genel Teklif Çağrısı

Comenius Bölgesel Ortaklıklar Bilgi Notu

Comenius Bölgesel Ortaklıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Proje Sahibi Olarak Başvurabilecek Kuruluşlar Listesi (Ülkelere Göre)

E-Başvuru Kılavuzu

Avrupa Komisyonu Resmi İnternet Sayfası (Comenius Bölgesel Ortaklıklar): http://ec.europa.eu/education/comenius/doc1002_en.htm