Başvuru Sonrası Süreç

Yasal Sorumluluk ve Sigorta

Yasal Sorumluk

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü ve Komisyon’un Hukuk Biriminin Açıklaması:

Hukuki ve Cezai sorumluluk, bulunulan ülkenin ilgili yasalarınca belirlenir. Bireysel bir olaydaki yasal sorumluluk mahkemenin kararına bağlıdır.

Yasal Sorumluluk- bütün aktörler:

yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludurlar ve riskleri azaltmak için yükümlülüklerine riayet etmek zorundadırlar.

Olası riskleri azaltmak için Comenius Öğrenci Hareketliliği için hazırlanan Rehberde Görevler & Sorumluluklar tanımlanmıştır.

Sigorta

Faaliyetten yararlanan tüm öğrenciler faaliyet süresince (faaliyet başlangıcından döndükten sonraki 2 aya kadar) Komisyonun bu faaliyet için anlaşmaya vardığı Axa sigorta şirketi tarafından sigortalanmaktadır.

Sigortanın kapsamı:

Sağlık giderleri (sigortanın belirlediği çerçevede sağlık masraflarının tümü)

Kendi ülkesine geri dönmek için asistanlık (örn:sağlık sebeplerinden öğrencinin ülkesine dönmesi veya ailesinden bir kişinin öğrencinin yanına gelmesi ve konaklaması)

Ölüm & Sakatlık yardımı

Özel yaşamda üçüncü şahıs sorumluluğu (öğrencilerin üçüncü kişilere veya onların mallarına verecekleri zarara ilişkin masraflar)

Sigorta tüm dünyada 7 gün 24 saat geçerli olup sigorta masrafları Komisyon tarafından karşılanmaktadır.