Sıkça Sorulan Sorular

Görev ve Sorumluluklar Nelerdir?

Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları

Faaliyete katılmaya uygun okullarda resmi olarak kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak (enrolled full-time) (Öğrenciler gönderen okul tarafından seçilir)

Yurtdışına çıkacağı tarihte en az 14 yaşında olmak (Ulusal yasalara uygun olmaması durumunda asgari yaş sınırı ülkelerce değiştirilebilir)

Ev sahibi okul tarafından belirlenen ev sahibi ailenin yanında kalmak veya ev sahibi okul yatılı bir okulsa ve ev sahibi aile için belirlenen sorumlulukları kabul ediyorsa bu okullarda kalmak.

Uzun süreli yurt dışında kalmak için gerekli tüm bilgileri sağlamak. (Örnek: sağlık raporu vb.)

Aşağıdaki belgeleri hazırlamak ve imzalamak:

Öğrenme sözleşmesi (Gönderen ve ev sahibi okul ile birlikte)

Öğrenci başvuru formu

Aile izin formu (Aile ile birlikte)

Yurtdışında kalmak için gerekli hazırlıkları yapmak ve gönderen ve ev sahibi Ulusal Ajansların düzenlediği zorunlu eğitim toplantılarına katılmak.

Gittiği ülkenin kendisini ilgilendiren kanunlarını biliyor olmak (Bu konuda Avrupa Komisyonunun katkılarıyla hazırlanan ve çok temel bazı bilgileri içeren bir doküman öğrencilere okulları tarafından verilecektir.)

Olası riskleri ve acil durum prosedürlerini bilmek

Gittiği ülkede sorumlu davranmak ve o ülkenin geleneklerine ve yaşam tarzına saygılı olmak

Gereksiz riskler almamak

Motorlu taşıt kullanmamak

Final Raporu yazmak

Okulların Görev ve Sorumlulukları

Okulda İrtibat kişisi ve/veya Mentor olarak bir öğretmeni görevlendirmek ve onun çalışmalarını desteklemek.

Faaliyet sürecini etkili bir şekilde takip etmek ve öğrencilerin güvenliğini temin etmek.

Öğrencinin katılımıyla gönderen okul ve ev sahibi okul arasında öğrenme sözleşmesini imzalamak.

Kriz anında veya acil durumlarda uygulanacak prosedürler ve genel olarak öğrencinin uyması gereken davranış kuralları hakkında okullar arasında anlaşmaya varmak.

Okullar ve ev sahibi aileler arasında öğrenci hareketliliğinin karşılıklılığını teşvik etmek.

Uyumu kolaylaştırmak için aynı okula küçük sayıdaki grupların değişimini tercih etmek.

Bu faaliyet için hazırlanan Rehberdeki sorumluluklarını harfiyen yerine getirmek.

İrtibat Kişisinin Görev ve Sorumlulukları

Hareketliliğe katılacak öğrencilerin seçimini yapmak

Diğer okul ile birlikte Öğrenme Sözleşmesini, Kriz Eylem Planını ve Davranış Kurallarını hazırlamak

Öğrencinin diğer ülkeye seyahatini planlamak ve öğrencinin Comenius Grup Sigorta Planına dahil olduğundan emin olmak.

Ülkesindeki UA’nın düzenlediği eğitim faaliyetine katılmak

Okullar, UA’lar, aileler arasında bağlantıyı sağlamak

Proje hibesini yönetmek (Öğrenciye-ev sahibi okula ödeme yapmak)

Giden öğrenci ve okul ile iletişimi sağlamak

Final Raporunu hazırlamak ve UA’ya sunmak

Mentorun Görev ve Sorumlulukları (Ev sahibi okullarda)

Ev sahipliği yapacak aileleri belirlemek, onlara gerekli bilgi ve belgeleri sunmak

Ülkesindeki UA’nın düzenlediği eğitim faaliyetine katılmak

Öğrencilerin yurtiçi seyahatlerini organize etmek

Öğrencilere okulu tanıtmak ve uyum sağlamalarında yardımcı olmak

Gerektiğinde ev sahibi ailenin değişmesi kararını almak

Gerektiğinde sigorta firması ile iletişime geçmek

Acil durumlarda ulaşılabilir olmak

Çok acil durumlarda faaliyeti durdurmak (Ev sahibi UA ile görüşerek)

Ev Sahibi Ailenin Görev ve Sorumlulukları

Ev sahibi aile sözleşmesini imzalamak.

Evde yaşayan herkesin adli sicil belgesini yetkililere ibraz etmek.

Öğrenciye uygun yiyecek ve konaklama imkanı sunmak.

Öğrencinin okula ulaşabilmesi için uygun ulaşım araçlarının olduğundan emin olmak.

Acil durum prosedürünü okumak ve gerektiğinde uygulamak.

Problemler karşısında ev sahibi okuldaki mentor ile iletişime geçmek.

Öğrencinin Ailesinin Görev ve Sorumlulukları

Başvuru aşamasında öğrencinin yurtdışında kalması için gerekli tüm bilgileri sağlamak

Risk ve acil durum prosedürlerini biliyor olmak

Öğrencinin gideceği ülkedeki küçük yaştaki çocuklar için geçerli olan kanunları biliyor olmak

Aile izin formunu imzalamak

Öğrenciyi faaliyet boyunca desteklemek

Herhangi bir problem olduğunda gönderen okuldaki irtibat kişisi ile iletişime geçmek.

Comenius Öğrenci Hareketliliği Öğrenme Sözleşmesi Nedir?

Gönderen okul, ev sahibi okul ve öğrenci arasında öğrenci hareketliliğe başlamadan önce imzalanır. Anlaşma öğrencinin faaliyet süresince alacağı derslerin detaylarını (adı-içeriği-haftalık saati vb.) ve çıktılarını içerir. Bu anlaşmanın amacı öğrencinin bu faaliyet kapsamında aldığı eğitimin kendi ülkesinde tanınmasını kolaylaştırmaktır. Okullara ayrıca Europass hareketlilik sertifikasını kullanmaları tavsiye edilmektedir.

Comenius Öğrenci Hareketliliği Dil Hazırlık Eğitimi Nedir?

Faaliyete katılan öğrencilere, gidecekleri ülkede alacakları eğitimi ve oradaki hayata alışmayı kolaylaştırmak amacıyla o ülkenin dilinde dil hazırlık eğitimi verilebilir.

Bu eğitimi mümkünse kendi okullarında mümkün değilse gidecekleri okulda alabilirler.

Bu eğitim gidecekleri ülkede eğitim-öğretim başlamadan önce ve ev sahibi okul ile birlikte planlanmalıdır.