Comenius Asistanlığı

DİKKAT: 2014 yılından itibaren uygulamaya başlanacak olan Erasmus+ Programında asistanlık faaliyeti okul eğitimi (Comenius) içerisinde yer almayacaktır. İlgili faaliyet yeni dönemde Erasmus+ Erasmus (Yükseköğrenim) Programı altında yer alacaktır. 

Aşağıdaki bilgiler 2007-2013 dönemi Hayatboyu Öğrenme Programına ait olup bilgi amaçlı olarak sitede bulunmaktadır. 


Comenius Asistanlığı 2013 yılı Teklif Çağrısı bireysel ve kurumsal eşleştirme süreci tamamlanmıştır. Eşleştirme sonuçları için tıklayınız.

Comenius Asistanlığı, öğretmen adaylarının Avrupa'daki eğitim kurumlarında yer aldıkları bir etkinliktir.

Öğrenci ve öğretmen etkileşimini ülkeler arası bir boyuta taşıyan Comenius Asistanlığı ile öğretmen adayları farklı bir Avrupa ülkesinde öğretme ve öğrenme konusundaki yeteneklerini geliştirirken, yabancı bir dil ile tanışıyor. Farklı yaşam tarzları tanırken kendi kültürünü tanıtıyor ve konuk olduğu ülkenin eğitim sistemini yakından inceleyerek birikimini ve tecrübesini artırıyor.

Faaliyete, hazırlık sınıfı hariç en az iki senelik eğitimini tamamlayan 3. veya 4. sınıf öğrencileri ile mezun olup herhangi bir örgün eğitim kurumunda öğretmenlik yapmamış/yapmıyor olanlar katılabilirler. Comenius Asistanı misafir etmek isteyen kurumlar da ev sahibi olarak başvuru yapabilirler.

13 ila 45 hafta arasında değişen sürelerde asistanlık yapacak  yararlanıcılara bulundukları ülkelerin yaşam şartlarına göre hibe desteği sunulmaktadır.

Comenius Asistanlığı (Bireysel)

Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar?

Comenius asistanlığı kapsamında ders veren asistan öÄŸretmenHayatboyu Öğrenme Programı (LLP) altında yer alan Comenius Programı bünyesindeki Comenius Asistanlığı, öğretmen adaylarının Avrupa'daki eğitim kurumlarında yaptıkları bir etkinliktir.

Bu etkinliğin amacı, gelecekteki öğretmenlere, öğretme ve öğrenme konusundaki Avrupa boyutunu daha iyi anlamaları için bir fırsat vermek; yabancı dil, farklı ülkeler ve eğitim sistemleri hakkındaki bilgilerini artırmak ve öğretme becerilerini geliştirmektir.

Asistanlar, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki ev sahibi okulda, 13-45 hafta arasında değişen süre boyunca asistanlık yapmak için hibe alırlar. Ev sahibi okul, asistan için danışman görevi yapacak tam ehliyet ve deneyime sahip bir öğretmen belirler. Devamı...

Comenius Asistanlığı Ev Sahipliği(Kurumsal)

Comenius Asistanlığı Ev Sahipliği faaliyeti, Avrupa Birliğine üye ülkelerden 13 ila 45 hafta arasında değişen sürelerde okulunuzda bir dil ve/veya branş öğretmen adayının misafir edilmesidir. Comenius Asistanı, ev sahibi okulda haftalık 12-16 saat görev yapmaktadır. Kendi branşını ve ana dilini, varsa özel yeteneklerini (resim, müzik, spor vb.) öğretmektedir. Faaliyet, okulunuzun avrupalılık boyutu kazanmasına katkı sağlamaktadır. Ev sahipliğinin sadece öğrencilerin değil, öğretmen ve diğer personelinde farklı kültür, dil ve yaşam tarzları konusunda bilgi ve farkındalık edinmesini sağlaması beklenmektedir. Asistan başlangıçta rehber öğretmen eşliğinde, zamanla okula ve ortama alıştıktan sonra ise müstakil olarak derslere girebilir.

Ev sahibliği yapan okullara hibe verilmemektedir. Comenius Asistanları asistanlıkları süresince kendi Ulusal Ajanslarından hibe almaktadırlar. Ev sahibi okul tarafından herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu değildir. Asistanlar genel sağlık sigortalarını kendileri yaptırmakta, ancak okul kaza sigortası yaptırmak zorundadır. Asistana kalacak yer bulma ve oryantasyon konusunda okul tarafından yardımcı olunması tavsiye edilmektedir.

Comenius Asistanlığı Ev Sahipliği başvurusu, websitemizde ilan edilen Ulusal Teklif Çağrısı kapsamındaki şartlara göre elektronik başvuru formu kullanarak yapılmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

2013 Yılı Teklif Çağrısı Comenius Asistanlığı Bireysel ve Kurumsal Başvuruları için son başvuru tarihi 31 Ocak 2013'tür. Başvuru formuna 15 Aralık'tan itibaren bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Bireysel 2013 Kalite Değerlendirme Kriterleri

Kurumsal 2013 Kalite Değerlendirme Kriterleri

Bireysel 2013 Uygunluk Kontrolü Kriterleri

Kurumsal 2013 Uygunluk Kontrolü Kriterleri

İlgili Dökümanlar ve Linkler

Comenius Asistanlığı - Asistanlar ve Ev Sahibi Okullar için Kılavuz

Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Yılı Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı

European Commission Lifelong Learning Programme