DİKKAT: Aşağıdaki bilgiler 2007-2013 döneminde uygulanan ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme (LLP) / Comenius Programına ait olup bilgi amaçlı olarak sitede tutulmaktadır. 2014-2020 yıllarında uygulamaya konulacak Erasmus+ Programı hakkında detaylı bilgi için ana sayfamızı takip ediniz.

Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri

Hazırlık Ziyaretleri:

Hazırlık Ziyaretleri kapsamında bir araya gelen öÄŸrencilerHayatboyu Öğrenme Programı alt faaliyetlerinden olan Hazırlık Ziyaretleri, Comenius Programı kapsamında sunulacak projelere (Comenius Okul Ortaklıkları, Comenius Bölgesel Ortaklıkları ve Merkezi Projeler) hazırlık yapmak amacıyla kuruluşlara, proje ortaklarını daha yakından tanımaları, çalışma planı hazırlamaları ve başvuru formu ile diğer gerekli dokümanları birlikte doldurmaları için sağlanan bir imkandır. Bu sayede ortaklar başvuru öncesinde, projenin amaç, hedef ve metodolojisini daha ayrıntılı olarak tanımlamak, ortakların proje içindeki rollerini ve görevlerini belirlemek, proje çalışma planını hazırlamak ve başvuru formunu birlikte doldurmak vb. için bir araya gelebilirler.

Hazırlık Ziyaretleri iki şekilde gerçekleştirilebilir

  • Hayatboyu Öğrenme Programına üye ülkelerdeki potansiyel herhangi bir kuruma yapılan ziyaretlere katılım,
  • Ulusal Ajanslarca kurumların ortaklık oluşturmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen İrtibat Seminerlerine katılım.

Yüz yüze yapılan bir ziyaretin yazılı iletişim, elektronik yollar ve telefonla yapılan iletişimle karşılaştırıldığında çok daha etkili ve verimli olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle Comenius Programı kapsamında ortaklık kurmak isteyen kuruluşlara imkan sağlamak, ortaklık kurmuş kuruluşlara ise projelerinin detaylarını görüşmek ve başvuru formunu birlikte doldurmak üzere, bağlantı kurdukları potansiyel proje ortakları ile bir araya gelmelerine imkan sağlayan faaliyetlerdir.

Hazırlık Ziyaretlerini potansiyel ortaklar kendi aralarında organize ederler. Genellikle koordinatör olacak olan kuruluşun ülkesinde ve belirlediği bir yerde en fazla 5 gün süreli toplantılar şeklinde gerçekleştirilir, ancak gerekçelendirildiği takdirde başka bir potansiyel ortağın ülkesinde de yapılabilir. Ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen merkezi projeler (centralized actions) için de Hazırlık Ziyaretleri gerçekleştirilebilir ve başvuruları Merkezimize yapılabilir. Merkezi projeler için gerçekleştirilecek olan Hazırlık Ziyaretleri de bu Kılavuz çerçevesindeki prosedüre tabidir.

İrtibat Seminerleri:

İrtibat Seminerleri (Contact Seminars) Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Comenius programı kapsamında sunulacak projelere (Comenius Okul Ortaklıkları, Comenius Bölgesel Ortaklıkları ve Merkezi Projeler) ortak bulma araçlarından biridir. İrtibat Seminerleri AB Komisyonu'nun desteği ile Ulusal Ajanslar tarafından düzenlenen, farklı konularda yapılan ve birçok ülkeden kuruluş temsilcisinin katıldığı resmi toplantılardır. Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen merkezi projeler (centralized actions) için gerçekleştirilen İrtibat Seminerlerine katılım başvuruları da bu Kılavuz çerçevesindeki prosedüre tabidir. Bu seminerlerde kuruluşları adına katılan kişiler, projelerini diğer katılımcılara sunarak projelerine ortak arayabilir veya diğer katılımcıların projelerine ortak olabilirler. Ulusal Ajanslar tarafından düzenlenen 3 - 4 gün süreli (en fazla 5 gün sürebilir) İrtibat Seminerleri, her ülkeden gelen katılımcılar ile toplamda 50-100 kişinin katılımı ile ve genelde çalıştay şeklinde gerçekleşir.

İrtibat Seminerlerinin amacı:
  • Avrupa boyutunda işbirliği olanakları üzerine daha fazla bilgi edinmek,
  • Diğer Avrupa ülkelerinde aynı alanda çalışan kuruluş temsilcileri ile tanışmak ve proje ortaklığı kurmak,
  • Kaliteli bir uluslararası projenin geliştirilmesi konusunda somut bilgi ve tavsiyeler almak (projede sorumlulukların belirlenmesi, proje değerlendirmesi ve yaygınlaştırması için faaliyetlerin nasıl geliştirileceği vs.),
  • İşlemlerin yürütülmesi, başvuru formlarının doldurulması, hibe alan kuruluşların mali ve idari yükümlülükleri gibi konularda pratik bilgiler edinmek.