Comenius Okul Ortaklıkları ve Bölgesel Ortaklıklar İlgili Link ve Dökümanlar


Okul Ortaklıkları İlgili Link ve Dokümanları

Comenius Okul Ortaklıkları - 2013 Yılı Açılış Toplantısı Proje Yönetimi Sunumu

Comenius Okul Ortaklıkları - Sıkça Sorulan Sorular

Ortak Bulma Siteleri

Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Yılı Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı

eTwinning School Partnerships in Europe

Çocuk Köşesi - Öğretmen Köşesi (Kids' Corner - Teachers' Corner)

Mice-T (Okul Projeleri Değerlendirme Aracı)

Okul Ortakları Haritası

EST (European Shared Treasure)

Comenius School Partnerships Handbook For School

2008-2010 İdari ve Mali Hükümler

2008-2010 Stratejik Öncelikleri

European Shared Treasure (EST) Kılavuzu

Okul Ortaklıkları İçin KDV İstisnasına İlişkin Duyuru Bu duyuruOkul Ortaklıkları projesi yürütmekte olan okullarımız içindir.

İyi Uygulamalar

Brochure "Mobility Creates Opportunities-European Success Stories" (2008)

Success Story Brochure (2007)

Comenius İyi Uygulamalar Kitapçığı (2006)

Comenius İyi Uygulamalar Kitapçığı (2005)

Bölgesel Ortaklıklar İlgili Link ve Dokümanları

Comenius Bölgesel Ortaklıklar - Genel Bilgi

Avrupa Komisyonu Resmi İnternet Sayfası (Comenius Bölgesel Ortaklıklar)

Proje Sahibi Olarak Başvurabilecek Kuruluşlar Listesi (Ülkelere Göre)

E-Başvuru Kılavuzu

Ekipmana ilişkin Amortisman Oranları Tablosu

KDV Muafiyeti Bilgi Formu Örnek Doldurulmuş Form (Bölgesel Ortaklıklar) Bu form Bölgesel Ortaklık projesi yürütmekte olan İl Milli Eğitim Müdürlükleri içindir.

 

Proje Çıktılarında Kullanılması Zorunlu Logolar ve Metin

Değerli proje yararlanıcılarımız,

Yürütmekte olduğunuz projeler, finansmanı Ulusal Ajans vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan projelerdir. Bu sebeple Ulusal Ajansla imzaladığınız sözleşme çerçevesinde proje çıktılarınızda aşağıdaki metni kullanmanız zorunludur.

"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."

Başkanlığımızla yaptığınız sözleşme gereği, projelerinizin görünürlük faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkardığınız yazılı ve görsel materyallerde kullanılması zorunlu olan logoları aşağıdaki linklerde çeşitli formatlarda bulabilirsiniz.

Söz konusu materyallerde sadece Avrupa Komisyonu logolarının değil, aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanlığı ve Başkanlığımıza ait logoların da kullanılması gerekliliğini bir kez daha hatırlatır projelerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

1) Avrupa Birliği Bakanlığı Logosu (Kullanılması zorunludur) Avrupa Birliği Bakanlığı Logosu

2) AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Logosu AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Logosu