DİKKAT: Aşağıdaki bilgiler 2007-2013 döneminde uygulanan ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme (LLP) / Comenius Programına ait olup bilgi amaçlı olarak sitede tutulmaktadır. 2014-2020 yıllarında uygulamaya konulacak Erasmus+ Programı hakkında detaylı bilgi için ana sayfamızı takip ediniz.

Okul Ortaklıkları

Okul Ortaklıkları projenin odaklandığı konu kapsamında yapılacak çalışmalar aracılığıyla;

Ekip çalışması, sosyal beceriler, proje faaliyetlerini planlama ve yürütme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasında da öğrenci ve öğretmenlerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, farklı ülkelerden okullarla bir ortaklık içinde yer almak, öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dillerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkan vererek ve yabancı dil öğrenmeye yönelik motivasyonlarını artırmaktadır.

Ortaklık Süresi ve Türleri

Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının katıldığı okul ortaklıkları iki yıl sürmektedir. Çok taraflı ve iki taraflı olmak üzere iki tür okul ortaklığı bulunmaktadır:

Çok Taraflı Okul Ortaklıkları

Okul Ortaklıkları kapsamında öÄŸretmen ders verirken

Çok Taraflı Okul Ortaklıkları için biri AB üyesi olmak üzere en az 3 (üç) ortaklı bir yapının oluşturulması gerekmektedir.Bu ortaklık kapsamında, farklı ülkelerdeki öğrenci ve öğretmenlere ortak ilgi alanındaki bir veya daha fazla konuda birlikte çalışma fırsatı sağlanmaktadır. Bazı ortaklıklar öğrencilerin aktif katılımına odaklanırken, diğerleri pedagojik veya okul ve eğitim konularına yoğunlaşmakta ve esas olarak öğretmenlerin ve idari personelin katılımıyla gerçekleşmektedir.

İki Taraflı Okul Ortaklıkları

İki Taraflı Okul Ortaklıkları, iki okul (bir tanesi AB üyesi ülkeden olmalıdır) arasında yakın işbirliği sağlayarak öğrencilerin farklı dillerde konuşabilme motivasyonunu ve kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Belli bir konu üzerinde öğrenci ve öğretmenlerin birlikte çalışmalarını gerektirir. Faaliyetler sadece sınıf değişiminden ibaret olmamalı müfredata uyarlanmalıdır. Öğrenciler aktif bir şekilde planlama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde yer almalı, yurtdışı hareketliliğine katılacak öğrencilerin en az 12 yaşında olmaları gerekmektedir. Hareketliliğin süresi de en az 10 gün olacak şekilde planlanmalıdır.

Ortaklık Faaliyetleri Neleri İçerir?

Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında yürütülen faaliyetlerinden bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

 • Ortaklığa katılan bütün kurumlar arasında proje toplantısı,
 • Proje faaliyetlerine katılan öğretmen ve öğrencilerin hareketliliği (proje toplantısı, öğretmen değişimi, müdür çalışma ziyareti, öğrenci değişimi),
 • Yurtdışındaki ortak okullarla iyi uygulamaların ve tecrübelerin değişimi,
 • Alan çalışması, projeyle ilgili araştırmalar ,
 • İş birliği faaliyetleriyle ilgili dokümanların tasarlanması, yayımlanması ve dağıtılması,
 • Teknik materyaller, çizimler ve sanat eserlerinin üretilmesi,
 • Gösteriler (tiyatro oyunları, müzikaller gibi),
 • Sergi organizasyonu, bilgi dokümanlarının üretilmesi ve dağıtılması,
 • Ortaklıkta kullanılan dil(ler)de gerekli yetkinliğe sahip olmalarını sağlamak için öğretmen ve öğrenciler için dil hazırlığı,
 • Özdeğerlendirme faaliyetleri,
 • Proje çıktıları ve tecrübelerin yaygınlaştırılması.

Ortak bulmak için Başkanlığımızdan hibe alarak "İrtibat Seminerlerine" ve ortağınızı belirledikten sonra başvuru öncesinde "Hazırlık Ziyaretlerine" katılabilirsiniz.

Başvurular yılda bir kez Başkanlığımız aracılığıyla yapılır. Başvuru esnasında istenen belgeler ve başvuru esasları için menüdeki Başvurular nasıl yapılır? sekmesi altında yer almaktadır.

İlgili Linkler ve Dökümanlar

 Başvuru Nasıl Yapılır?

 İlgili Linkler ve Dökümanlar