Başvuru Süreci

Başvuru Tarihi

2019 yılı Teklif Çağrısı kapsamında Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201) ve Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) başvuruları için son tarih 21 Mart 2019 Brüksel saati ile öğle 12:00'dir. Başvurular web formlar üzerinden yapılacak olup form linkleri Turna'da yayınlanmaktadır. 

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Diğer ortaklar kendi ulusal ajanslarına başvuru göndermeyecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular web formlar üzerinden online olarak yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir. Başvuru formları ve rehberi Turna'da yayınlanmaktadır.
 

Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi

Erasmus+ Programından yararlanmak isteyen tüm kurum/kuruluş/gruplar; Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalının Tek Kayıt Sistemine (URF) kayıt yaptırmak ve 9 (dokuz) haneli PIC kodu (Kullanıcı Tanımlama Kodu) almak zorundadır. Bu numara başvuru yapmak isteyenlerin başvuru formlarına ulaşmalarını sağlayacak ve Ulusal Ajansların yararlanıcı kurum/kuruluş/gruplar ile yapılacak tüm iletişimlerinde kullanılacaktır.

PIC Kodu almak için izlenmesi gereken adımlar:

1. Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine (EU Login) kayıt olunması gereklidir:

2. Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı Tek Kayıt Sistemine (URF) kayıt olunması ve başvuru yapacak kurum adına PIC numarası alınması gereklidir. Bu portala Tüzel Kişilik Belgesinin de yüklenmesi zorunludur:

Detaylar için lütfen Program Rehberinin C Bölümüne bakınız.

Başarılı bir kayıt işleminin sonunda kurumunuza bir PIC numarası verilecektir.

Başkanlığımız tarafından hazırlanan ECAS ve PIC Kodu rehber videolarını izlemek için tıklayınız.
 

Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi

Erasmus+ Programının her bir alt faaliyeti için Turna'da yayımlanan formlar kullanılmalıdır.

 • Başvuru formu indirilmeden önce yukarıda anlatılan başvuru öncesi kayıt işlemi tamamlanmış olmalıdır.  
 • Başvuru formu doldurulurken Program Rehberi ve ilgili başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır.
 • Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgeler başvuru formuna eklenmelidir. 
 • Başvuru Formuna eklenmesi gereken belgeler: 
  - Başvuru formunun Ekler bölümünden indirilecek olan Doğruluk Beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali,
  - Ortaklık Yetki Belgesi: Okullar arası Değişim Ortaklıkları başvurularında bu belge zorunlu değildir. Diğer ortaklıklarda ise zorunludur.
 • Başvuru formu üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır. Gönderi başarılı olmuş ise başka bir işleme gerek bulunmamaktadır.
 • Çevrimiçi gönderilen başvuru formunun PDF olarak kaydedilmesi ve bir çıktısının alınması tavsiye edilir.
 • Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.   
 • Teklif Çağrısında ve Program Rehberinde ilan edilen son başvuru tarihine ve saatine uyulmalıdır.