Başvuru Süreci

Başvuru Tarihi

2020 yılı Teklif Çağrısı kapsamında Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201) ve Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) başvuruları için son tarih 24 Mart 2020 Brüksel saati ile öğle 12:00'dir. Başvuru formlarına web formlar üzerinden ulaşabilirsiniz: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Diğer ortaklar kendi ulusal ajanslarına başvuru göndermeyecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular web formlar üzerinden online olarak yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.
Erasmus+ Programında bireysel başvuru kabul edilmemektedir.  

Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi

Erasmus+ Programından yararlanmak isteyen tüm kurum/kuruluş/gruplar; Avrupa Komisyonu Kurum Kayıt Portalına kayıt yaptırmak ve Organisation ID almak zorundadır.

Organisation ID (Kurum Kayıt no) almak için izlenmesi gereken adımlar:

1. Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sistemine kayıt olunmalı ve bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır: EU Login Web Sayfası

2. Kurum Kayıt Portalına giriş yapılarak başvuru yapacak kurum adına Organisation ID alınmalıdır: Organisation Registration Portal

3. Kurum kaydını tamamladıktan sonra aynı Portala kurum adına onaylanmış tüzel kişilik formunun eklenmesi de zorunludur: Tüzel Kişilik Formu 

Detaylar için lütfen Program Rehberinin C Bölümüne bakınız. 

Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi

Erasmus+ Programı başvuru formları https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home adresinde yayınlanmaktadır. 

 • Başvuru formu indirilmeden önce yukarıda anlatılan başvuru öncesi kayıt işlemi tamamlanmış olmalıdır.  
 • Başvuru formu doldurulurken Program Rehberi ve ilgili başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır.
 • Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgeler başvuru formuna eklenmelidir. 
 • Başvuru Formuna eklenmesi gereken belgeler: 
  - Declaration on Honour: Başvuru formunun Ekler bölümünden indirilecek olan Doğruluk Beyanının imzalanıp taranmış hali,
  - Mandates: Başvuru formunun Ekler bölümünden indirilecek olan Ortaklık Yetki Belgeleri. (Okullar arası Değişim Ortaklıkları başvurularında bu belge zorunlu değildir. Ancak, diğer ortaklıklarda zorunludur.
 • Başvuru formu üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır. Gönderi başarılı olmuş ise başka bir işleme gerek bulunmamaktadır.
 • Çevrimiçi gönderilen başvuru formunun PDF olarak kaydedilmesi ve bir çıktısının alınması tavsiye edilir.
 • Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.   
 • Teklif Çağrısında ve Program Rehberinde ilan edilen son başvuru tarihine ve saatine uyulmalıdır.