Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Yapılacak Başvurular için Temel Başvuru Kuralları:

ECHE sahibi yükseköğretim kurumları tarafından AB Komisyonu tarafından oluşturulan standart başvuru formu kullanılarak online başvuru yapılır. Formun   https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms  üzerinden doldurulması ve submit edilmesi beklenmektedir. Submit edilen form üzerinde bir değişiklik yapılmadan, TURNA sistemine de upload edilmesi gerekmektedir.

Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları ve bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için en az bir Program ülkesi ve en az bir Ortak Ülke içermesi gerekmektedir.

2019 dönemi için son başvuru tarihi 5 Şubat 2020 (Brüksel saati ile öğlen 12:00)'dir. 2021 dönemi için son başvuru tarihi bu sayfada ilan edilecektir. 

Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi Kapsamında Yapılacak Başvurular için Değerlendirme Süreci:

Söz konusu projeler için değerlendirme süreci ön değerlendirme ve içerik değerlendirmesi olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır.

Ön değerlendirme sürecinde, başvurunun doğru zamanda yapılıp yapılmadığı, başvuru formunun doğruluğu, başvuru formunu imzalayan kişinin yasal temsil yetkisi gibi teknik hususlar ulusal ajans uzmanları tarafından kontrol edilir.

İçerik değerlendirme süreci ise, ulusal ajans havuzunda yer alan bağımsız dış uzmanlar tarafından, aşağıdaki hususların kontrol ve değerlendirilmesinin yapılması sureti ile tamamlanır:

 

1-  Başvuru formunda yer alan sorulara verilen cevapların aşağıdaki başlıklar kapsamında değerlendirilmesi

Projenin desteklenebilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan alması ve projenin uygunluğu/ilgililiği kriteri için en az %50 eşik değeri geçmesi gerekmektedir.

Projenin uygunluğu/ilgililiği (30 puan üzerinden): Planlanan hareketlilik faaliyetlerinin, hareketliliğe dahil olacak 2 kurumun uluslararasılaşma stratejilerine olan ilgisi; başvuru formunda öğrenci ve/ve ya personel hareketliliği seçme nedeni değerlendirilir.

Ortaklık mekanizmalarının kalitesi (30 puan üzerinden): Başvuran kurumun, hareketlilik yapmayı planladığı kurumlar ile daha önce benzer faaliyetler gerçekleştirme durumu; hareketlilik gerçekleştirecek kurumlar arasındaki görev ve sorumluluk dağılımının netliği değerlendirilir.

Proje tasarım ve uygulamasının kalitesi (20 puan üzerinden): Faaliyete katılacak kişilerin seçimine, bu kişilere sağlanacak desteklere (dil desteği, yurtdışı çıkış öncesi oryantasyon vb); hareketlilik sürecinin tanınması (özellikle ortak ülkede tanınma faaliyetleri) gibi hususlarının netliği ve kalitesi değerlendirilir.

Etki ve yaygınlaştırma (20 puan üzerinden): Planlanan hareketlilik faaliyetlerinin, faaliyete katılan kişiler ve faaliyete dahil olan kurumlar üzerine etkileri; faaliyetlerin sonuçlarının, faaliyete katılan kurumlarda, bölüm/fakülte/kurumsal seviyelerde yaygınlaştırılması için planlanan faaliyetlerin kalitesi değerlendirilir.

2-      Proje bütçe değerlendirilmesi

Proje bütçesinin proje amaçlarına uygunluğunun değerlendirilerek, gerekli olması halinde bütçede kesinti yapılabilmesine imkân sağlamaktadır.

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa yapılır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular online olarak yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

Erasmus+ Programı Öğrenme Hareketliliği faaliyetine katılmak üzere yükseköğretim kurumlarının başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

İlgili yılın Teklif Çağrısında yayımlanan son başvuru tarihleri için lütfen tıklayınız.

Başvuru Sonuçları


2019 dönemi KA107 başvuru sonuçlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2018 dönemi KA107 başvuru sonuçlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.