Değerlendirme

Uygunluk Kontrolü

Uygunluk kontrolünde başvuru, ön kriterleri taşıyıp taşımadığına göre değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir, kriterlerden birisi eksik olan başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Bunun için lütfen Program Rehberinde yer alan Uygunluk Ölçütlerini inceleyiniz.

Kalite (İçerik) Değerlendirmesi

Yükseköğretim kurumu olarak yapılan başvurular için kalite (içerik) değerlendirmesi söz konusu değildir. Herhangi uygun bir hibe başvurusu hibe almaya hak kazanacaktır. Ulusal Yükseköğretim Hareketilik Konsorsiyumu olarak yapılan başvurular ise uygunluk kontrolünü geçtikten sonra içerik açısından değerlendirilir. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak iki bağımsız dış uzman tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre sıralanır ve hibe tahsisi en yüksek puan alan başvurudan başlayarak verilir. Bunun için lütfen Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütlerini inceleyiniz.