Ara ve Nihai Raporlar

Belirli bir Teklif Çağrısı döneminde Merkezimizle hibe sözleşmesi imzalayan tüm kuruluşlar ilgili döneme ait sözleşmede belirtilen tarihte Merkeze ara ve nihai raporlarını göndermekle yükümlüdürler. 

Ara rapor, sözleşme dönemi içerisinde, kuruluşların faaliyetlerde ne aşamada olduklarının tespit edilebilmesi amacıyla alınır. Ara raporda ilgili sözleşme dönemini kapsayan sürede faaliyetlere başlamış ve başlayacak tüm öğrenci/personel için hesaplanan hibe miktarı Merkeze rapor edilir. Ara rapor sonrası sözleşmede tahsis edilen hibe miktarından kullanılamayacağı anlaşılan miktarlar Merkeze iade edilecektir.

Nihai rapor, sözleşmede belirtilen faaliyet süresi sona erdikten ve tüm faaliyetler gerçekleştikten sonra alınır. Nihai raporda gerçekleşen tüm faaliyetlere ilişkin kesin bilgiler verilir. Nihai raporda gerçekleştirilen her bir faaliyet için uygun hibe miktarları tespit edilerek yükseköğretim kurumunun kullandığı nihai hibe miktarı tespit edilir. Bu miktar hiçbir şekilde sözleşmede kararlaştırılmış azami hibe miktarından fazla olamaz; her bir faaliyet türü kendi azami hibe miktarına göre değerlendirilir. Değerlendirme sonrası yükseköğretim kurumunun nihai kullanımının, kuruma yapılan ödemeden az veya fazla olmasına bağlı olarak nihai ödeme/iade yapılır.

Ara rapor ve nihai rapor sunulmasına ilişkin detaylar daha sonra bu sayfada ilan edilecektir.