KDV Muafiyet Prosedürü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları tarafından mali katkı almaya hak kazanmış proje sahiplerinin, projeleri kapsamında yapacağı harcamaların KDV'den muaf tutulabilmesi için Başkanlığımız tarafından yayınlanan başvuru rehberi ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ doğrultusunda "KDV Muafiyeti Bilgi Formu" ve dilekçe (Vergi Dairesi Başkanlığı'na verilecek dilekçe, Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilecek dilekçe) doldurulması gereklidir.

KDV Muafiyeti Başvuru Rehberi

KDV Muafiyeti Tebliği

Vergi Dairesi Başkanlığı'na Verilecek Dilekçe

Gelir İdaresi Başkanlığı'na Verilecek Dilekçe

KDV Muafiyeti Bilgi Formu