Başvuru Süreci

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Diğer ortaklar kendi ulusal ajanslarına başvuru formu göndermeyecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular e-formlar üzerinden online olarak yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar projesi başvurusu, Avrupa Komisyonunun başvuru formu portal olan https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ sayfasından ilgili Çağrı dönemine ait KA203 formunun doldurularak online ortamda gönderilmesi yoluyla yapılmaktadır.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

İlgili yılın Teklif Çağrısında yayımlanan son başvuru tarihleri için lütfen tıklayınız.

2018 dönemi için son başvuru tarihi 21 Mart 2019 (Brüksel saati ile öğlen 12:00)'dir. 

Başvuru Formu

Başvuru formlarına Avrupa Komisyonunun başvuru formu portal olan https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ sayfasından ulaşılabilmektedir. Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar için KA203 başvuru formunun kullanılması gerekmektedir. 

Başvuru sürecinin detayları aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.

Nasıl Başvurulur?
Değerlendirme

Başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

  Doğru başvuru formu kullanılmalıdır.
   
  Başvuru formunun tüm ilgili ve zorunlu alanları, Erasmus+ Program Rehberindeki kurallar ve açıklamalar çerçevesinde doldurulmalıdır.
   
  Başvuru formu, başvuran kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır.
   
  Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır. (İngilizce dışındaki dillerde yapılan başvurular için proje başvuru formunun İngilizce veya Türkçe çevirisi başvuru formuna eklenmelidir.)

  Başvuran kurum ve diğer proje ortakları, Program Rehberinde belirtilen asgari gereklilikleri karşılamalıdır:
  • Koordinatör ve proje ortağı olan yükseköğretim kurumlarının ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi olmalıdır.
  • Projede en az üç Program ülkesinden en az üç kurum/kuruluşun katılımı gereklidir. 
  Aşağıdaki dokümanlar başvuru formuna eklenmiş olmalıdır:
  • Formdan indirilmesi, tüm alanlarının eksiksiz olarak doldurulması, mühürlenmesi ve koordinatör kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gereken Doğruluk Beyanı (Declaration of Honour)
  • Koordinatör ve her bir proje ortağı kuruluş tarafından ikili olarak imzalanması gereken Ortaklık Yetki Belgeleri (Mandate)
  • Proje faaliyet ve çıktı takvimini içeren faaliyet tablosu (Timetable)
  Başvuru öncesinde tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler URF Katılımcı Portalına yüklenmiş olmalıdır. (Daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Seçim Kriterleri” kısmına bakınız.)

  60.000 Avro’yu aşan tüm hibeler için, kuruluşunuzun finansal kapasitesini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmelidir. (Daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Seçim Kriterleri” kısmına bakınız). Bu kural kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için uygulanmaz.
   
  Başvuru formu son başvuru tarihi ve saatinden önce sisteme yüklenmelidir.
   
  Aynı başvuru, aynı ortaklarla yalnızca bir Ulusal Ajansa, bir sektörden ve bir başvuran (koordinatör) kurum tarafından sunulmalıdır.
   
  Doldurulmuş formun bir kopyasının kaydedilmesi ve çıktısının alınarak muhafaza edilmesi tavsiye edilmektedir.
   
  Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için çevrimiçi gönderimi tamamlanmış olan başvurunun en geç 1 hafta içinde TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemindeki kullanıcı hesabıyla eşleştirme işleminin yapılması gerekmektedir.