Uygulama Süreci

Projeler, başvuru ve değerlendirme aşamalarını geçip hibe desteği almaya hak kazandıktan sonra başvuruda bulunan kuruluşlar ile hibe sözleşmesi imzalanır. Merkez tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde sözleşmeler hazırlanarak TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi üzerinden kuruluşlara gönderilir. Sözleşmelerin, kurum/kuruluş yasal temsilcisi/leri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Merkeze gönderilmesi (posta/kargo/elden) gerekmektedir. Sözleşmeler Merkez tarafından imzalanarak yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcı kuruluşlar tarafından muhafaza edilmek üzere kuruluş adreslerine posta ile gönderilir.

Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. İmzalanan sözleşmelerin avans ödemesi sözleşmede belirtilen banka IBAN numarasına yapılır. Kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre faaliyetleri gerçekleştirirler.