Ara ve Nihai Raporlar

Belirli bir Teklif Çağrısı döneminde Merkezimizle hibe sözleşmesi imzalayan tüm kuruluşlar ilgili döneme ait sözleşmede belirtilen tarihte Merkeze ilerleme, ara ve nihai raporlarını göndermekle yükümlüdürler.

İlerleme raporu ve ara rapor, sözleşme dönemi içerisinde, kuruluşların faaliyetlerde ne aşamada olduklarının tespit edilebilmesi amacıyla alınır.

Nihai rapor, sözleşmede belirtilen faaliyet süresi sona erdikten ve tüm faaliyetler gerçekleştikten sonra alınır. Nihai raporda gerçekleşen tüm faaliyetlere ilişkin kesin bilgiler verilir.

Koordinatörün projeye ilişkin ilerleme raporu, ara rapor ve nihai raporları tamamlamak ve sunmak için Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiş, web tabanlı Hareketlilik Aracını (Mobility Tool+) kullanması gerekir.

Mobility Tool+ hakkında detaylı bilgi ve belgelere buradan ulaşabilirsiniz.