KDV Muafiyet Prosedürü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları tarafından hibe almaya hak kazanmış proje sahiplerinin, projeleri kapsamında yapacağı harcamalarda KDV istisnasından yararlanabilmesi için Başkanlığımız tarafından yayınlanan Başvuru Rehberi ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ doğrultusunda ilgili maliye birimine başvurması gerekmektedir.

Başkanlığımızca hibe tahsis edilen projeler için kabul edildiği döneme ve hibe kaynağına göre farklı mevzuat çerçevesinde işlem gerçekleştirilmektedir. Hibe Sözleşmesinin imzalanması aşamasından sonra, ilgili çağrı dönemine ait KDV Muafiyetine ilişkin gerekli bilgi ve belgeler yararlanıcılarımıza eposta yoluyla iletilmektedir.