Sonuçların Kullanılması ve Yaygınlaştırma

Erasmus + Programı, sonuçların kullanılması ve yaygınlaştırılmasına önemli vurgu yapmaktadır. Proje sonuçlarının kullanılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak planlanan faaliyetler başvuruların değerlendirilmesi sırasında etkili olacaktır. Bu konu hakkında detaylı bilgi için, Program Rehberinin Ek II - Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (Annex II –Dissemination and Exploitation of Results) kısmına bakınız.

Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ Programı altında desteklenmiş projelerle ilgili bilgilere, sonuçlara ve iyi uygulama örnekleri ile başarı hikayelerine Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu (Erasmus+ Project Results) üzerinden ulaşabilirsiniz.