Başvuru Şartları

Genel Şartlar

 

  • Başvuru sahibi kuruluş mutlaka Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye bir ülkenin kuruluşu olmalı ve bu ülkelerden birinde konuşlu olmalıdır.
  • Başvuru sahibi kuruluş, tüzel kişiliğe sahip olmalıdır.

  • Ortaklıkta yer alacak kuruluşlardan biri AB'ye üye bir ülkede bulunmalıdır.

Ulusal Şartlar

Genel şartları sağlayan kuruluşlar, 2013 Ulusal Teklif Çağrısı’nda yayınlanan ulusal şartları da sağlamalıdırlar. Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları için ulusal şartlar şunlardır: 

  • Kuruluşlar aynı teklif çağrısı döneminde tek bir Grundtvig Öğrenme Ortaklığı projesi başvurusu yapabilirler. Büyük kuruluşlar her birim (genel müdürlük, müdürlük, fakülte, yüksekokul, enstitü gibi) başına tek bir başvuru yapabilirler. Birden fazla proje başvurusunda bulunan kuruluşların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmadan geçersiz sayılır. Ayrıca, Grundtvig Programı kapsamında mevcut bir Grundtvig Öğrenme Ortaklığı projesi devam eden (2011 ve 2012 dönemi projeleri) kuruluşların başvuruları da geçersiz sayılır.
  •  Bir projede Türkiye'den sadece bir kuruluş (ortak) yer alabilir. Bir projede Türkiye'den birden fazla kuruluşun yer alması durumunda, bu kuruluşların başvurularının tamamı geçersiz sayılır.

  • Başvuru sahibi kuruluşların, Grundtvig Programı'nca tarif edildiği şekliyle yetişkin eğitimi ile ilgili bağlantılarının olması gerekmektedir. Ulusal Ajans, başvuru sahibi kuruluşun yetişkin eğitimi bağlantısını kanıtlayıcı ek belge talep edebilir. Yetişkin eğitimi ile bağlantısı olmayan ya da çok sınırlı olan (bir Grundtvig Öğrenme Ortaklığı projesi yürütecek düzeyde olmayan) başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Örgün eğitim yapan kuruluşlar 2013 Teklif Çağrısı döneminde başvuru yapamazlar. Bu kuruluşların okul aile birlikleri de aynı kapsamdadır. Üniversitelerin de örgün eğitim dışında yetişkin eğitimi faaliyetlerinin olması gerekmektedir. Ulusal Ajans, başvuru sahibi kuruluşun Grundtvig Programı'nca tarif edildiği şekliyle yetişkin eğitimi bağlantısı olmadığı kanaatine varırsa başvuru geçersiz sayılır.

  • Başvurularda, başvuru sahiplerinin beyanları esastır. Ancak, değerlendirmeyi etkileyecek şekilde yanlış beyanda bulunulduğunun herhangi bir aşamada tespit edilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılır ve proje kapanmış olsa dahi hibe tahsisi iptal edilir.

  • Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projelerinde görevli irtibat kişileri başka herhangi bir ortaklık projesinde (Comenius, LdV ve Grundtvig) irtibat kişisi olarak görev alamazlar. Aksi durumda bu kişilerin Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları kapsamında yaptıkları hareketlilikler geçersiz sayılır.

  • Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projelerinde görevli irtibat kişilerinin, başvuru sahibi kuruluşların personeli ya da üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Birden fazla kuruluşta görev yapan kişilerin fiilen görev yaptıkları kuruluşları esas alınır.

  • Çifte finansmanın önlenmesi bakımından başvuruların özgün olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, başka bir başvuruyla aynı ya da çok benzer başvurular herhangi bir aşamada geçersiz sayılır ve proje kapanmış olsa dahi hibe tahsisi iptal edilir. Başvuruların benzerlik düzeylerini belirleme yetkisi ve kararı ilgili Programa aittir.

Yetişkin Kimdir?

Grundtvig Programında "yetişkin" aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

Yaşı ne olursa olsun örgün eğitimin dışındaki herkes.  

Bu tanımın dışındaki kişiler yetişkin olarak kabul edilmemektedir.

Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projelerinde Ortaklık Yapısı

Bir Öğrenme Ortaklıkları Projesi koordinatör ve ortaklardan oluşur:

A. Koordinatör (Coordinator): Projenin hazırlık aşamasından başlayarak tamamlanmasına kadar geçen süreçte projenin ana fikrinin oluşturulması, ortakların bulunması, görev ve sorumlulukların dağıtılması ve projenin yönetilmesinden sorumlu olan proje ortağıdır.

B. Ortak (Partner): Projeyi kendi ülkesinde yürütmekten koordinatöre ve kendi ulusal ajansına karşı sorumlu olan proje ortağıdır.  

Hibe alabilmek için hem koordinatörün hem de her ortağın ayrı ayrı kendi ulusal ajanslarına başvuru yapmaları zorunludur.

Potansiyel proje ortakları proje başvurularını yapmadan önce koordinatörlük ve ortaklık konusunda değişiklik yapabilirler. Ancak proje kabul edildikten sonra mücbir bir sebep olmadan böyle bir değişikliğe gidemezler. 

Önemli: Başvuru formunda her ortağın bilgileri altında “koordinatörlüğün devralınması”nı öngören bir bölüm vardır. Bu bölümün amacı, koordinatör kuruluşun başvurusu değerlendime aşamasında herhangi bir nedenle reddedildiği takdirde, burayı “evet” olarak işaretleyen diğer ortakların koordinatörlüğü devralmayı kabul ettiğini göstermesidir. Bu bölümü “evet” olarak işaretlemek zorunlu değildir. Ancak hiçbir ortak “evet” dememişse ve koordinatör reddedilirse, proje de doğrudan reddedilir.

Bir Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projesinde üç farklı katılımcı ülkeden (kuruluşunuzla birlikte) en az üç farklı kuruluş ortak olmalıdır. Bu ortak kuruluşlardan en az biri AB üyesi bir ülkeden olmalıdır. Programa üye ülkeler için tıklayınız.

Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projelerinde en ideal ortak sayısı 5-8 arasıdır. Ortaklar arttıkça projenin yönetimi ve takibi ile ortaklararası iletişim güçleşmektedir. Daha az ortaklı projelerde ise üç ortaklı yapının oluşmama riski artmakta veya kabul edilen projelerin uygulanması esnasında çeşitli nedenlerle bazı ortakların projeden çekilmesi durumunda ortak sayısının üçün altına düşmesi nedeniyle projenin tamamının iptal edilme riski olabilmektedir.

Bir Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projesi kabul edildikten sonra başka bir kuruluş ortak olarak kabul edilemez.

Ortak (Veya Proje) Nasıl Bulunur?

Kendi Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projesine ortak bulmak isteyen koordinatör kuruluşlarla herhangi bir Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projesine ortak olmak isteyen kuruluşlar bu amaçlarını aşağıdaki araçları kullanarak gerçekleştirebilirler:

Ortak Arama (veya proje arama) İnternet Sitelerini Kullanmak

Çeşitli internet sitelerinden projenize ortak veya kuruluşunuzun faaliyet alanına uygun bir proje bulabilirsiniz.

Ortak aramaya yönelik internet sitelerini kullanırken, kendi projenizi tanıtmak istiyorsanız, kuruluşunuzun hangi tür faaliyetlerde bulunduğunu, projenizin hedef kitlesini, amacını, proje kapsamında ne tür faaliyetler yapacağınızı ve proje çıktınızın ne olacağını açıklamanız beklenir.

Aynı şekilde projelerine ortak arayan yabancı kuruluşlarla iletişime geçmek istiyorsanız, kuruluşunuzun hangi tür faaliyetlerde bulunduğunu, projeye nasıl katkı yapabileceğinizi açıklamanız gerekir. Lütfen, “projeme ortak arıyorum”, “projenize ortak olmak istiyorum” gibi bir-iki cümlelik mesajlarla ortak olmak ya da bulmak istediğinizi dile getirmeyiniz. Ne yapmak istediğinizi, projenizin hedef kitlesini ve amacını ya da mevcut projeye nasıl katkı sağlayacağınızı açıklamayan mesajlar yeterli değildir.

Devam eden projelere sonradan ORTAK OLUNAMAZ. Projelerin tamamı yeni ve daha önce hiç yapılmamış (hibe almamış) projeler olmak zorundadır.

Grundtvig Programı’nın Yardımı İle

Grundtvig Programı Koordinatörlüğü olarak, başka ulusal ajanslardan gelen ortaklık taleplerini kendi internet sitemizin Ortak Arayanlar bölümünde duyurmaktayız. Bu bölümdeki duyuruları inceleyerek kuruluşların kendi faaliyet alanlarına uygun projelere ortak olması mümkündür. Projelere ortak olmak için doğrudan projenin sahibi olan kuruluşla iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Bu şekilde ortak aramak aslında sınırlı bir yöntemdir. Çünkü ortaklık duyuruları az olduğundan Türkiye'den bir çok kuruluş aynı projeye ortak olmak için başvurmaktadır. Projenin koordinatörü ise bunlardan en uygun gördüğü kuruluşu seçecektir. Diğer kuruluşlar ise ortak olarak kabul edilmeyecektir.

Kendi İmkanlarınızı Kullanmak:


Yukarıdaki ortak arama araçları dışında, kuruluşlar kendi imkanlarıyla da ortak bulabilirler. Bunun için yurtdışında tanıdık kuruluş veya kişilerle temasa geçilebilir, özellikle yurtdışındaki Türk kuruluşlarıyla ortaklık kurulabilir.

Her ne şekilde olursa olsun, ortak bulmak veya bir projeye ortak olmak proje başvurusu yapacak kuruluşun sorumluluğundadır.