Başvuru Nasıl Yapılır?

Bir Grundtvig Hizmet içi Eğitim Faaliyetine başvuru yapmak için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla yapılması tavsiye edilmektedir:

Kurs Seçmek

Başvuru sahibi, https://webgate.ec.europa.eu/llp/istcoursedatabase/ internet adresindeki Grundtvig Kurs Veritabanından ya da isterse ilgili veritabanı dışındaki  başka kaynaklardan profesyonel mesleğine uygun bir kurs seçmesi/bulması gerekir. Bu internet sitesi AB Komisyonu tarafından yönetilen ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen hizmetiçi kurslarının yer aldığı bir kurs veritabanıdır. Bu veritabanına girildiğinde 3 seçenek bulunmaktadır:

- Applicants: Başvuru sahipleri bu bölümden girerek kurs listelerine ulaşabilirler. Normal bir kurs arama aracıdır, detaylı veya genel arama yapılabilir.

- Training Providers: Türkiye'de uluslararası bir hizmetiçi kursu düzenlemek isteyen başvuru sahiplerinin Başkanlığımıza elektronik (online) başvuru yapmalarını sağlar. Türkiye'de bir kurs düzenlemek isteyen kurum ve kuruluşlar bu bölümden girerek başvuru yapabilirler. Daha geniş bilgi için tıklayınız.

- National Agencies: Ulusal ajansların kullanımına ait bölümdür.

Kursa Ön kayıt Yaptırmak

Başvuru sahibinin, seçilen kursun detaylarında iletişim bilgileri bulunan kurs organizatörü ile temasa geçerek kursa önkayıt yaptırması gerekir. Önkayıt belgesinde, kurs organizatörünün adı, iletişim bilgileri, başvuru sahibinin adı ve kursun adı, yeri ve tarihleri bulunmalıdır.

Başvuru Formunu Online Doldurmak 

Başvuru sahibi online olarak, Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Başvuru Formu’nu doldurmalıdır. Form hiçbir soru ve bölüm boş bırakılmadan eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Online doldurulan başvuru formundaki kod ile kağıt formatta sunulan başvuru formundaki kodun aynı olması gerekmektedir. Başvuru formunuzun çıktısını almak için, TURNA sistemine başvuru formunuzu yükledikten sonra "Başvurularım" bölümünde başvurunuzu listede bulup "Başvuru Formunu Göster" ile formunuzu Adobe Reader'da açıp, file-print seçeneğini kullanarak, başvurunuzun çıktısını alabilirsiniz. Çıktısı alınan başvuru formu ayrıca imzalı olarak da Başkanlığımıza sunulmalıdır.

Yabancı Dil Belgesi

Başvuru sahibi, kursun yapılacağı dili bildiğini belgelemelidir. Dil belgesinin orijinal olması ya da noter onaylı olması gerekmez. Yabancı dil kriterleri için Ulusal Şartlara bakınız.

Kurs Bilgileri

Başvuru sahibinin başvurduğu kursa ilişkin bilgiler (kursun içeriği, yeri, konusu, amacı, programı, ücreti vs.) başvuruya eklenmelidir. Bu belge, İngilizce'den farklı bir dil ile hazırlanmış ise İngilizce versiyonu veya tercümesi de eklenmelidir (Tercümesi Türkçe olabilir).

Başvurunun Sunulması

Başvuru formu doldurulup online olarak onaylandıktan (submit) sonra bir çıktısı alınarak beyan (declaration) bölümleri başvuru sahibi ve kuruluş yetkilisi (çalışmayanlar sadece kendi bölümlerini imzalayacaklardır) tarafından imzalanmalı ve varsa mühürlendikten (imza ve mühür ıslak olmalıdır) sonra 1 nüsha olarak ekleri ile birlikte Başkanlığımızın aşağıdaki adresine, son başvuru tarihlerinden önce elden ya da posta ile teslim edilmelidir:

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Grundtvig Programı

Mevlana Bulvarı No: 181, 06520 Balgat - Çankaya/Ankara

Son Başvuru Tarihleri ve Kurs Dönemleri

2012 Teklif Çağrısı döneminde Grundtvig Hizmet içi Eğitim Faaliyetlerinin son başvuru tarihleri ve kurs dönemleri aşağıdaki gibidir:

Son Başvuru Tarihi

Kurs Dönemi

16 Ocak 2013

01 Mayıs 2013 ve sonrası

30 Nisan 2013

01 Eylül 2013 ve sonrası

17 Eylül 2013

01 Ocak 2014 ve sonrası

 

*Başvuru yapılan kursun en geç 10 Haziran 2014 tarihinde tamamlanması gerekmektedir.

Başvuruda Teslim Edilecek Dokümanlar

Başvuru yaparken aşağıdaki dokümanların tamamının sunulduğundan emin olunmalıdır:

  • Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Başvuru Formu (Grundtvig Application Form 2013 for In-Service Training),
  • Kurs organizatöründen alınmış önkayıt belgesi,
  • Yabancı dil belgesi,
  • Kurs bilgilerini (yer, süre, ücret, program gibi bilgilerin olduğu bilgi) içeren belge,
  • Doğrudan yetişkin eğitim olmayan kuruluşlarda çalışan (veya herhangi bir kuruluşta çalışmayan) başvuru sahipleri, görev yaptıkları kuruluşlarda  yaptıkları yetişkin eğitimi faaliyetlerini (çalışmayanlar ise bu alandaki bireysel faaliyetlerini) kanıtlayıcı belge,
  • Başvuru formunun cd/dvd’ye kayıtlı hali.

İlgili Linkler ve Dökümanlar

Grundvig Kursu Veri tabanına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Türkiye'de Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

Grundtvig Hizmet içi Eğitim Faaliyeti Başvuru Formu