Hayatboyu Öğrenme Programı  (LLP) /Grundtvig Programı Çalışma Grupları 2012 Yılı  Başvuru Sonuçları İle İlgili Önemli Açıklama

Kabul edilen başvuru sahiplerine resmi yazıları ile e-posta adreslerine hibe sözleşmeleri gönderilecektir. Hibe sözleşmesi ve eklerinin, hiçbir kısmının değiştirilmeden ve eksiksiz olarak iki nüsha orijinal (ıslak imzalı) olarak hazırlanması, kurumunuzla ilgili bölümlerinin okunaklı şekilde elle doldurulması ve tüm sayfalarının yasal temsilci tarafından imzalanması ve 30 takvim günü içinde Başkanlığımıza sunulması gerekmektedir. Belirtilen süre içinde sunulmayan ve/veya herhangi bir şekilde üzerinde değişiklik yapılan sözleşmeler hükümsüz olacaktır.

Kabul Listesi
Kabul Listesi 2
Yedek Listesi