Koordinatör: Projenin hazırlık aşamasından başlayarak tamamlanmasına kadar geçen süreçte projenin ana fikrinin oluşturulması, ortakların bulunması, görev ve sorumlulukların dağıtılması ve projenin yönetilmesinden sorumlu olan proje ortağıdır.